تطیر اهل انطاکیه (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افانطاکیه که یکی از شهرهای شامات بوده است،مردم این شهر نسبت به انبیای خود تطیر می کردند.


بدیمنی مردم انطاکیه

[ویرایش]

مردم انطاکیه،نسبت به انبیای خود تطیر و بدیمنی داشتند که در قرآن هم به این موضوع اشاره شده است در آنجا که می فرماید:
واضرب لهم مثلا اصحـب القریة اذ جاءها المرسلون• قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب الیم.و برای آنها، اصحاب قریه (انطاکیه) را مثال بزن هنگامی که فرستادگان خدا به سوی آنان آمدند؛ •آنان گفتند: «ما شما را به فال بد گرفته‌ایم (و وجود شما را شوم می‌دانیم)، و اگر (از این سخنان) دست برندارید شما را سنگسار خواهیم کرد و شکنجه دردناکی از ما به شما خواهد رسید! .در بعضى از روایات نیز آمده است که آنها همانند حضرت مسیح (علیهالسلام ) بعضى از بیماران غیر قابل علاج را به فرمان خدا - شفا دادند.
ولى این کوردلان در برابر آن منطق روشن و معجزات تسلیم نشدند، بلکه بر خشونت خود افزودند، و از مرحله تکذیب پا فراتر نهاده به مرحله تهدید و شدت عمل گام نهادند گفتند: ما شما را به فال بد گرفته ایم ، وجود شما شوم است و مایه بدبختى شهر و دیار ما! (قالوا انا تطیرنا بکم ).

وجود تطیر واقعی

[ویرایش]

در خود مردم انطاکیه تطیر واقعی وجود داشته که در این مورد خداوند در قرآن می فرماید:
قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب الیم• قالوا طـئرکم معکم ائن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون.آنان گفتند: «ما شما را به فال بد گرفته‌ایم (و وجود شما را شوم می‌دانیم)، و اگر (از این سخنان) دست برندارید شما را سنگسار خواهیم کرد و شکنجه دردناکی از ما به شما خواهد رسید! •(رسولان) گفتند: «شومی شما از خودتان است اگر درست بیندیشید، بلکه شما گروهی اسرافکارید!» .

← نظر بعضی مفسرین


جمعى از مفسران جمله ((اءئن ذکرتم )) را اشاره به مطلب مستقلى دانسته اند و گفته اند مفهومش این است که آیا اگر پیامبران الهى بیایند و شما را تذکر دهند و انذار کنند جزایش این است که آنها را تهدید به عذاب و مجازات کنید، و وجودشان را شوم پندارید، آنها براى شما نور و هدایت و خیر و برکت به ارمغان آورده اند، آیا پاسخ چنین خدمتى آن تهدیدها و سخنان زشت است .
و سرانجام آخرین سخن این فرستادگان پروردگار به آنان این بود که شما گروهى اسرافکار و متجاوزید (بل انتم قوم مسرفون ).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یس/سوره۳۶، آیه۱۳.    
۲. یس/سوره۳۶، آیه۱۸.    
۳. تفسیر نمونه،مکارم شیرازی، ج۱۸، ص۳۴۳.    
۴. یس/سوره۳۶، آیه۱۸.    
۵. یس/سوره۳۶، آیه۱۹.    
۶. تفسیر نمونه،مکارم شیرازی، ج۱۸، ص۳۴۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تطیر اهل انطاکیه»    رده‌های این صفحه : تطیر | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار