تشریک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشریک کردن دیگرى در بخشى از کالا به نسبت بهاى خریدارى شده را اصطلاحا تشریک می گویندمعنای لغوی تشریک

[ویرایش]

تشریک در لغت به معناى شرکت دادن دیگرى در امرى است؛

معنای اصطلاحی تشریک

[ویرایش]

لیکن در اصطلاح، آن است که شخصى، دیگرى را در مقدارى مشاع از کالا به نسبت بهایى که خریده است شریک گرداند؛ مثلا نصف آن در برابر نصف بهاى پرداخت شده براى کالا

چیستی تشریک

[ویرایش]

آیا تشریک از اقسام بیع است یا عنوانى مستقل؟ برخى آن را از اقسام بیع شمرده‌اند. بنابراین نظر، بعضى گفته‌اند: مى‌توان آن را در بیع تولیه گنجانید؛ در نتیجه قسمى مستقل نخواهد بود. برخى دیگر هر دو (قسمى از بیع یا مستقل بودن) را احتمال داده و گفته‌اند: بنابر بیع بودن، بیع تولیه است.
[۴] . تحریر الوسیلة، ج۱،ص۵۴۸.حکم وضعی و تکلیفی تشریک

[ویرایش]

خواه بیع باشد یا عنوانى مستقل- صحیح است، به شرط آنکه آن بخش از کالایى که معامله شده و نیز مقدار بهایى که فروشنده براى خرید کالا پرداخته است معلوم باشد.
ویژگى تشریک- بنابر بیع بودن- نسبت به دیگر اقسام بیع، تحقّق آن با لفظ شرکت است؛ مثلا فروشنده بگوید:
تو را در نصف این کالا در برابر نصف قیمت خریدارى شده آن شریک کردم و خریدارقبول کند.
[۸] کلمة التقوى، ج۴،ص۱۳۱.پانویس

[ویرایش]
 
۱. الدروس الشرعیه، ج۳،ص۲۲۱.    
۲. الروضة البهیة، ج۳،ص۴۳۷.    
۳. جواهر الکلام، ج۲۳،ص۳۰۳.    
۴. . تحریر الوسیلة، ج۱،ص۵۴۸.
۵. هدایة العباد (گلپایگانی)، ج۱،ص۳۹۲.    
۶. هدایة العباد (صافی)، ج۱،ص ۳۳۸.    
۷. الروضة البهیة، ج۳،ص۴۳۶-۴۳۷.    
۸. کلمة التقوى، ج۴،ص۱۳۱.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۴۹۰-۴۹۱.    


رده‌های این صفحه : اقسام بیع | بیع | شرکت | فقه | معاملات
جعبه ابزار