تشبیک الاصابع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افداخل کردن انگشتان، درون یکدیگر را تَشبیکُ الأصابِع می گویند و از عنوان یاد شده به مناسبت در باب صلات آمده است.


کراهت تشبیک الاصابع

[ویرایش]

تشبیک انگشتان در نماز مکروه است.

تشبیک الاصابع در مباهله

[ویرایش]

از آداب مباهله داخل کردن انگشتان دست راست، درون انگشتان خصم است.
[۴] کشف الغطاء ج۳، ص۵۰۷ـ۵۰۸.
پانویس

[ویرایش]
۱. مجمع البحرین، واژه«شبک».    
۲. جواهر الکلام ج۱۱، ص۹۲.    
۳. جواهر الکلام ج۵، ص۴۰.    
۴. کشف الغطاء ج۳، ص۵۰۷ـ۵۰۸.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۴۸۸.    

رده‌های این صفحه : فقه | نماز | واژه شناسی
جعبه ابزار