تشبیه پشت همسر (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقرآن مجید در آیاتی تشبیه پشت همسر را به پشت مادر را ناپسند و موجب کفاره بیان کرده است.


حکم مادری

[ویرایش]

عدم تاثیر تشبیه پشت همسر به پشت مادر ، در پیدایش حکم مادری است.
«... وما جعل ازوجکم الـی تظـهرون منهن امهـتکم...»؛ خداوند برای هیچ کس دو دل در درونش نیافریده؛ و هرگز همسرانتان را که مورد «ظهار» قرارمی‌دهید مادران شما قرار نداده؛ و (نیز) فرزندخوانده‌های شما را فرزند حقیقی شما قرارنداده است؛ این سخن شماست که به دهان خود می‌گویید (سخنی باطل و بی‌پایه)؛ امّا خداوند حقّ را می‌گوید و او به راه راست هدایت می‌کند.
«الذین یظـهرون منکم من نسائهم ما هن امهـتهم...»؛ کسانی که از شما نسبت به همسرانشان « ظهار » می‌کنند (و می‌گویند: «أَنتِ عَلیَّ کَظهَرِ أُمّی = تو نسبت به من بمنزله مادرم هستی»)، آنان هرگز مادرانشان نیستند؛ مادرانشان تنها کسانی‌اند که آنها را به دنیا آورده‌اند! آنها سخنی زشت و باطل می‌گویند؛ و خداوند بخشنده و آمرزنده است!

سخن دروغ

[ویرایش]

تشبیه پشت همسر به پشت مادر، سخن ناپسند و دروغ است.
الذین یظـهرون منکم من نسائهم ما هن امهـتهم ان امهـتهم الا الـی ولدنهم وانهم لیقولون منکرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور.

وجوب کفاره

[ویرایش]

تشبیه پشت همسر به پشت مادر، موجب کفاره است.
«والذین یظـهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا ذلکم توعظون به و الله بما تعملون خبیر»؛ کسانی که همسران خود را « ظِهار » می‌کنند، سپس از گفته خود بازمی‌گردند، باید پیش از آمیزش جنسی با هم، برده‌ای را آزاد کنند؛ این دستوری است که به آن اندرز داده می‌شوید؛ و خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است! «فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام ستین مسکینا...»؛ و کسی که توانایی (آزاد کردن برده‌ای) نداشته باشد، دو ماه پیاپی قبل از آمیزش روزه بگیرد؛ و کسی که این را هم نتواند، شصت مسکین را اطعام کند؛ این برای آن است که به خدا و رسولش ایمان بیاورید؛ اینها مرزهای الهی است؛ و کسانی که با آن مخالفت کنند، عذاب دردناکی دارند! (مقصود از تشبیه پشت همسر به پشت مادر، «ظهار» است که در صورت رجوع به زن باید کفاره داد)

پانویس

[ویرایش]
 
۱. احزاب/سوره۳۳، آیه۴.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۷، ص۱۹۲.    
۳. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۶، ص۴۱۱.    
۴. مجادله/سوره۵۸، آیه۲.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۳، ص۴۱۰.    
۶. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۹، ص۳۱۲.    
۷. مجادله/سوره۵۸، آیه۲.    
۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۳، ص۴۱۰.    
۹. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القران، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۹، ص۳۱۲.    
۱۰. مجادله/سوره۵۸، آیه۳.    
۱۱. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۳، ص۴۱۲.    
۱۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۹، ص۳۱۳.    
۱۳. مجادله/سوره۵۸، آیه۴.    
۱۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۳، ص۴۱۴.    
۱۵. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۹، ص۳۱۴.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۲۲۴، برگرفته از مقاله «تشبیه پشت همسر».    


جعبه‌ابزار