تشبیه و تنزیه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه تشبیه و تنزیه ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تشبیه و تنزیه (علوم قرآنی)، اصطلاحی برگرفته از آیات قرآن
تشبیه و تنزیه (کلام)، تشبیه همانند کردن خداوند در ذات یا صفات به مخلوقات و تنزیه اعتقاد به منزه بودن خداوند از مخلوقات و سلب صفات مخلوقات از خالق
تشبیه و تنزیه (عرفان)، از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مباحث عرفانی و از موضوعات محوری و اصلیِ مکتب عرفانی ابن‌عربی
تشبیه و تنزیه (فلسفه)، بحث درباره ادله عقلی تشبیه و تنزیه واجب الوجود


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار