تزریق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه وارد کردن مایعى مانند دارو به بدن با سوزن مخصوص تزریق گفته می شود.


تزریق در فقه

[ویرایش]

تزریق از عناوین جدید است که از آن در بخش مسائل مستحدثه و نیز به مناسبت در بابهاى طهارت، صوم، حج، تجارت و حدود سخن گفته شده است.

تزریق در باب طهارت

[ویرایش]

سوزن تزریقى و مانند آن، که در داخل بدن با نجس مانند خون ملاقات کرده است، در صورتى که پس از بیرون آوردن، آغشته به خون نباشد، پاک است. البتّه برخى در صورت علم به تماس، احتیاط را در اجتناب از آن دانسته‌اند هرچند خونى در آن دیده نشود.
[۳] العروة الوثقى، ج۱، ص ۵۶.


تزریق در باب صوم

[ویرایش]

تزریق آمپول بی‌حس ‌کننده به روزه‌دار، به تصریح بسیارى از معاصران موجب بطلان روزه نمى‌شود؛ ولى در اینکه تزریق آمپول یا سرم غذایى یا دارویى روزه را باطل مى‌کند یا نه، اختلاف است. برخى آن را نیز مبطل نمى‌دانند ولى برخى دیگر احتیاط واجب را در ترک آن دانسته‌اند.

تزریق در باب حج

[ویرایش]

تزریق آمپول و سرم در حال احرام جایز است، ولى اگر موجب خارج شدن خون از بدن گردد، حرمت آن در غیر موارد ضرورت اختلافی است.
[۵] مناسک حج (مراجع)، ص ۲۰۰- ۲۰۱، م۴۸۷.


تزریق در باب حدود

[ویرایش]

اگر کسى شراب را از غیر راه خوردن مانند تزریق وارد بدن کند، در صورتى که موجب مستی نشود، ثبوت حد بر او مورد اشکال واقع شده است
[۷] خوانساری، احمد، جامع المدارک، ج۷، ص۱۲۵- ۱۲۶.


تزریق خون

[ویرایش]

تزریق خون مطلقا- حتّى خون زن به مرد و عکس آن و خون کافر به مسلمان- جایز است. خرید و فروش خون جهت تزریق، به تصریح بسیارى از معاصران، جایز است

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سیستانی، علی، المسائل المنتخبة، ص ۹۱.    
۲. روحانی، محمدصادق، المسائل المنتخبة، ص ۸۱.    
۳. العروة الوثقى، ج۱، ص ۵۶.
۴. توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص۸۹۲، م ۱۵۷۶.    
۵. مناسک حج (مراجع)، ص ۲۰۰- ۲۰۱، م۴۸۷.
۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۸، ص۴۰۷.    
۷. خوانساری، احمد، جامع المدارک، ج۷، ص۱۲۵- ۱۲۶.
۸. تقریرات گلپایگانی، محمدرضا، الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۲۹۹.    
۹. گلپایگانی، محمدرضا، مجمع المسائل، ج۱، ص۴۸.    
۱۰. خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳.    
۱۱. گلپایگانی، محمدرضا، مجمع المسائل، ج۲، ص۱۳.    
۱۲. سیستانی، علی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۴۵۷.    


رده‌های این صفحه : احکام پزشکی | فقه
جعبه ابزار