تروی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتَرَوّى: تأمّل و فکر کردن/ سیراب شدن.
[۱] لسان العرب/ واژه «روى»جایگاه در فقه

[ویرایش]

تروّى به مفهوم نخست در باب صلات به کار رفته است.

حکم تروی در هنگام شک در نماز

[ویرایش]

شک در عدد رکعات نماز به دو قسم باطل و صحیح تقسیم مى‌شود. اوّلى مانند شک در نمازهاى دو یا سه رکعتى که موجب بطلان نماز مى‌گردد و دومى مانند شک بین سه و چهار در نمازهاى چهار رکعتى که در صورت عمل به وظیفه، نماز صحیح است(-->شکیات). در هر دو قسم اگر به یک طرف یقین یا ظن حاصل شود، طبق همان عمل مى‌گردد و نماز صحیح است؛ لیکن در اینکه به صرف عروض شک، عمل به احکام آن جایز است، یا واجب است تروّى کند تا شک مستقر شود و یا به یک طرف، یقین یا ظن حاصل گردد، اختلاف است. بسیارى، تروّى را واجب و شک ابتدایى را فاقد اثر دانسته‌اند.
[۲] روض الجنان ۲/ ۸۹۹


مقدار تروی

[ویرایش]

در مقدار تروّى ـ بنابر وجوب آن ـ در شکهاى باطل اختلاف است. برخى آن را تا از بین رفتن صورت نماز و برخى تا رسیدن به یقین یا ظن و یا استقرار شک، واجب دانسته‌اند. در هر صورت تا قبل از روشن شدن تکلیف، انجام دادن کارى که نماز را باطل مى‌کند جایز نیست.

جایگاه معنی دوم تروی در فقه

[ویرایش]

تروّى به مفهوم دوم به مناسبت در باب صوم به کار رفته است.

← حکم ففهی


بر مسافر سزاوار نیست در ماه رمضان خود را از آب و غذا سیر کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لسان العرب/ واژه «روى»
۲. روض الجنان ۲/ ۸۹۹
۳. جواهر الکلام ۱۲/ ۳۰۶    
۴. العروة الوثقی (و حواشی) (ج) ۳/ ۲۴۹    
۵. جواهر الکلام ۱۲/ ۳۰۶    
۶. العروة الوثقی (و حواشی) (ج) ۳/ ۲۴۹    
۷. مستمسک العروة ۷/ ۴۷۰ ۴۷۳    
۸. مستند الشیعة ۷/ ۱۸۷    
۹. النهایة/ ۱۶۲    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲،ص۴۵۴    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | فقه | نماز
جعبه ابزار