ترس آورترین آیه قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افترس آورترین آیه قرآن، ترساننده‌ترین آیه قرآن نسبت به قهر و عذاب الهی است.


یکی از خصوصیات قرآن

[ویرایش]

برخی از دانشمندان علوم قرآنی در بیان فضایل و ویژگی‌های آیات قرآن به ذکر خصوصیاتی مثل آیات متضمن عدل، حکمت، بیم، امید و… و همچنین «ترساننده‌ترین آیه»، «حزن آور‌ترین آیه»، «جامع‌ترین آیه»، «حکیمانه‌ترین آیه» و… پرداخته‌اند.

مراد از ترس آور‌ترین آیه

[ویرایش]

مراد از «ترس آور‌ترین آیه»، آیه‌ای است که مجرمان و کافران را از عذاب الهی ترسانده و هشدار می‌دهد. زرکشی از ابوحنیفه نقل می‌کند که آیه: (واتقوا النار التی اعدت للکافرین) ترساننده‌ترین آیه قرآن است، اما خود وی آیه: (سنفرغ لکم ایها الثقلان) را به عنوان یک احتمال، وجیه می‌داند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل عمران/سوره۳، آیه۱۳۱.    
۲. رحمن/سوره۵۵، آیه۳۱.    
۳. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۱، ص۴۴۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «ترس آورترین آیه قرآن».    جعبه ابزار