ترجمه و شرح مغنی الأدیب با تجدید نظر و اضافات کلی (کتاب)ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«ترجمه و شرح مغنی الأدیب با تجدید نظر و اضافات کلی»، اثر غلام‌علی صفایی بوشهری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

«ترجمه و شرح مغنی الأدیب با تجدید نظر و اضافات کلی»، اثر غلام‌علی صفایی بوشهری، ترجمه و شرح غیر مزجی کتاب «مغنی الأدیب» اثر ابن هشام می‌باشد که به فارسی تحت‌اللفظی برگردان شده است.

علت تألیف

[ویرایش]

شارح، به سفارش تعدادی از اساتید و طلاب، جهت ارائه خدمتی به ایشان، اقدام به شرح و ترجمه کتاب «مغنی الأدیب» کرده است. خود ایشان در مقدمه، به این نکته اشاره دارند که علاوه بر این سفارش، موج شرح‌نویسی بر کتب حوزه به سبک توضیحی و ترجمه‌ای، بدون تدقیق و تحقیق، علت مضاعفی شده است تا این پیشنهاد پذیرفته شود.
[۱] ترجمه و شرح مغنی الأدیب با تجدید نظر و اضافات کلی، غلام‌علی صفایی بوشهری، مقدمه کتاب.


ساختار

[ویرایش]

در این شرح، تعلیل‌های فنی نحوی درباره احکام مذکور در متن آورده شده است. تحلیل دستوری اشعار و شأن نزول آیات و ابیات، قبل و بعد از اشعار مذکور در متن، تا آنجا که مربوط به فهم مطالب مورد بحث می‌باشد، ذکر گردیده است. نظر علمای نحو و تفسیر در ذیل مطالب بیان شده و برای تحقیق درباره اشعار مذکور در متن، مشخصات بسیاری از کتبی که درباره این اشعار بحث کرده‌اند، در پاورقی آورده شده و بعد از اختتام هر بحث، آدرس‌های تحقیقی درباره آن کلمه مورد بحث ذکر گردیده است.
[۲] ترجمه و شرح مغنی الأدیب با تجدید نظر و اضافات کلی، غلام‌علی صفایی بوشهری، متن کتاب.


سبک بیان مطالب

[ویرایش]

سبک بیان مطالب، طوری است که هم دارای ترجمه تحت‌اللفظی عبارات و هم دارای توضیحات فنی مباحث می‌باشد؛ به همین جهت، در بعضی از عبارات، به علت دقیق بودن عبارت کتاب، مراعات ترجمه تحت‌اللفظی شده که با دستور زبان فارسی، سازگار نمی‌باشد.
[۳] ترجمه و شرح مغنی الأدیب با تجدید نظر و اضافات کلی، غلام‌علی صفایی بوشهری، متن کتاب.


وضعیت کتاب

[ویرایش]

در هر جلد، فهرست مطالب همان جلد در ابتدا و فهرست منابع و مآخذ مورد استفاده شارح، در انتهای کتاب آمده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ترجمه و شرح مغنی الأدیب با تجدید نظر و اضافات کلی، غلام‌علی صفایی بوشهری، مقدمه کتاب.
۲. ترجمه و شرح مغنی الأدیب با تجدید نظر و اضافات کلی، غلام‌علی صفایی بوشهری، متن کتاب.
۳. ترجمه و شرح مغنی الأدیب با تجدید نظر و اضافات کلی، غلام‌علی صفایی بوشهری، متن کتاب.


منبع

[ویرایش]

نرم‌افزار ادبيات عرب، مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي.جعبه‌ابزار