تربتذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه خاک قبرتربت می گویند.


تعریف لغوی و اصطلاحی

[ویرایش]

تربت در لغت به معناى مقبره و به مناسبت در خاک قبر به کار رفته است و استعمال شایع آن در فقه، خاک قبر مطهّر امام حسین علیه السّلام است؛ به‏گونه‏اى که هنگام کاربرد بدون قرینه، همین معنا مراد است و به ذهن متبادر مى‏شود.

تربت در فقه

[ویرایش]

از تربت به مناسبت در بابهاى طهارت، صلات، حج و اطعمه و اشربه سخن رفته است.

حکم تربت کربلا

[ویرایش]

از میان تربتهاى محترم و مقدّس، تربت قبر امام حسین علیه السّلام از فضیلت و مزایاى خاصّى برخوردار است. در برخى روایات از آن به داروى اکبر و شفا بخش همه بیماریها، تعبیر شده است. [۱]

مزایاى تربت امام حسین علیه السّلام

[ویرایش]
مزایاى تربت امام حسین علیه السّلام عبارتند از:
۱. افضل بودن سجده بر آن. [۲]
۲. استحباب ساختن تسبیح از آن. [۳]
۳. استحباب نوشتن شهادتین و سایر چیزهایى که به میت تلقین مى‌شود بر روى کفن با آن. [۴]
۴. استحباب قرار دادن مقدارى از آن در مقابل صورت یا زیر گونه میت در قبر [۵] [۶]
۵. استحباب مخلوط کردن آن با کافور در حنوط. البتّه مواضعى از بدن که با احترام تربت منافات دارد با آن حنوط نمى‌شود. [۷]
۶. استحباب برداشتن کام نوزاد با آن. [۸]
۷. جواز خوردن آن به اندازه یک نخود متوسط به قصد شفا. [۹]
۸. استحباب همراه داشتن آن در سفر. [۱۰]

حریم تربت

[ویرایش]

حریم تربت قبر مطهر در روایات، مختلف بیان شده است؛ پنج فرسخ، یک فرسخ، هفتاد ذراع، ۲۵ ذراع و بیست ذراع از چهار جانب قبر، که بر مراتب فضیلت حمل شده است؛ بدین معنا که هرچه به قبر نزدیک‏تر باشد فضیلت آن بیشتر است. [۱۱]

آداب برداشتن تربت

[ویرایش]

در روایات براى برداشتن تربت از حائر حسینى علیه السّلام آدابى ذکر شده است، از جمله: غسل کردن، [۱۲] خواندن سوره‏هاى حمد، معوذتین ، اخلاص، کافرون، قدر و یس؛ همچنین خواندن آیة الکرسی و دعاى مأثور از ائمّه علیهم السّلام. [۱۳] [۱۴]

خوردن تربت

[ویرایش]

براى خوردن تربت امام حسین علیه السّلام نیز آدابى ذکر شده است، از جمله: بوسیدن، بر روى چشم گذاشتن، خواندن دعاى مأثور و تلاوت سوره قدر بر آن. [۱۵]

حکم تربت قبور ائمه

[ویرایش]
احترام تربت قبور معصومان علیهم السّلام: تربت قبر مطهّر رسول اکرم صلّى اللّه علیه و آله و سایر معصومان علیهم السّلام محترم است و نجس کردن یا استنجاء با آن حرام، و ازاله نجاست از آن در صورت نجس شدن واجب است. [۱۶] [۱۷] [۱۸]

حکم فروختن تربت به کافر

[ویرایش]
برخى فقها فروختن تربت قبر معصومان علیهم السّلام را به کافر از جهت تنافی آن با حرمت تربت، جایز و صحیح ندانسته‌ اند. [۱۹]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. وسائل الشیعه ج۱۴، ص۵۲۴.    
۲. جواهر الکلام ج۸، ص۴۳۷.    
۳. جواهر الکلام ج۴، ص۴۰۴-۴۰۵.    
۴. جواهر الکلام ج۴، ص۲۳۱.    
۵. الإقتصاد، شیخ طوسی، ص۲۵۰     .
۶. کتاب السرائر ج۱، ص۱۶۵.    
۷. العروة الوثقی ج۲، ص۸۲.    
۸. جواهر الکلام ج۳۱، ص۲۵۲-۲۵۳.    
۹. جواهر الکلام ج۳۶، ص۳۵۸.    
۱۰. جواهر الکلام ج۱۸، ص۱۶۲.    
۱۱. مصباح المجتهد ص ۷۳۱-۷۳۲.
۱۲. العروة الوثقى ج۱، ص۴۶۳.
۱۳. وسائل الشیعه ج۱۴، ص۵۲۱-۵۲۲.    
۱۴. وسائل الشیعه ج۱۴، ص۵۳۰-۵۳۱    
۱۵. وسائل الشیعه ج۲۴، ص۲۲۹.    
۱۶. جواهر الکلام ج۲، ص۵۱-۵۲.    
۱۷. جواهر الکلام ج۶، ص۹۸-۹۹.    
۱۸. العروة الوثقی ج۱، ص۱۸۹.    
۱۹. جواهر الکلام ج۲۲، ص۳۳۸-۳۴۰.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص ۴۳۵.    


رده‌های این صفحه : امام حسین | تاریخ معصومان | تربت
جعبه‌ابزار