تدلیس ماشطه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتَدلِیس ماشِطه این است که ماشطه یعنی آرایش‌گر زنی را بنحوی آرایش کند که صورت اصلی او معلوم نشود یعنی زیبایی‌هایی را در وی نماید که نیست و سپس او را شوهر دهند یا اگر کنیز است بفروشند و به عبارت دیگر: «تدلیس الماشطۀ باظهارها فی المراۀ محاسن لیست فیها من تحمیر وجهها و وصل شعرها و نحوذلک».


حکم تَدلِیس ماشِطه

[ویرایش]

این عمل اجماعاً حرام است و نوعی غش و تدلیس بشمار است.
[۱] حدائق الناضره، ج۵، ص۳۷.
[۲] ریاض المسائل، ج۱، کتاب تجارت.
[۳] شرح لمعه، ج۱، ص۲۳۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حدائق الناضره، ج۵، ص۳۷.
۲. ریاض المسائل، ج۱، کتاب تجارت.
۳. شرح لمعه، ج۱، ص۲۳۶.


منبع

[ویرایش]
جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۷۴.


رده‌های این صفحه : عقد | فقه | معاملات | نکاح
جعبه ابزار