تدبیرذخیره مقاله با فرمت پی دی افمشروط کردن آزادی برده به وفات مولا را تدبیر می‌گویند. در فقه برای تدبیر بابی مستقل به همین نام منعقد شده است.


توضیح تدبیر

[ویرایش]

تدبیر از اسباب آزادی برده بوده و عبارت است از اینکه مولا آزادی برده خود را به وفاتش مشروط کند، مانند اینکه به برده‏اش بگوید: تو آزادی پس از وفات من. [۱]چنین برده‏ای «مُدَبَّر» نامیده می‏شود.

حکم تدبیر

[ویرایش]

تدبیر، امری مشروع، بلکه به لحاظ مصداق بودن آن برای عتق، مستحب است. اگر مولا آزادی برده خود را بر مرگ دیگری تعلیق کند آیا تدبیر محسوب می‏شود و صحیح است یا نه؟ اختلاف است. مشهور قول اوّل است. [۲]

صیغه تدبیر

[ویرایش]

تدبیر از ایقاعات است و با لفظ بیانگر مفهوم آن تحقّق می‏یابد مانند این جمله: أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ وَفاتی؛ (تو پس از مرگ من آزادی). صیغه تدبیر باید صریح باشد و با کنایه تحقّق نمی‏یابد؛ لیکن اگر مولا بگوید:أَنْتَ مُدَبَّرٌ؛ در تحقّق تدبیر با آن اختلاف است. [۳]

اقسام تدبیر

[ویرایش]

تدبیر بنابر قول مشهور به مطلق و مقید تقسیم می‏شود. مطلق مانند آنکه مولا بگوید: هر زمان که مُردَم تو آزادی و مقیّد مانند اینکه بگوید: اگر در این سفر یا در این بیماری مُردم تو آزاد هستی. در صورت دوم اگر بر شرط یا وصفِ قید شده بمیرد برده آزاد می‏شود. [۴]

شرایط تدبیر

[ویرایش]

بنابر قول مشهور در صحّت تدبیر، معلّق نبودن آن بر شرط یا صفتی، معتبر است؛ از این‏رو، کسی که بگوید اگر پسرم از مسافرت برگردد تو بعد از مرگ من آزادی، تدبیر محقّق نمی‏شود. در اشتراط قصد قربت در صحت تدبیر، اختلاف است. [۵]

شرایط تدبیر کننده

[ویرایش]

در تدبیر کننده؛ یعنی مولا، بلوغ، عقل، قصد، اختیار و محجور نبودن، شرط است؛ از این‏رو، تدبیر از کودک، دیوانه، مست و مانند او و محجور به جهت سفاهت تحقّق نمی‏یابد. برخی، تدبیر کودک ممیّز ده ساله را صحیح دانسته‏اند؛ چنان‏که برخی دیگر قائل به صحّت تدبیر محجور شده‏اند. [۶]

احکام تدبیر

[ویرایش]

رجوع از تدبیر جایز است؛ چه با گفتار وچه با عملِ بیانگر آن، مانند هبه یا وقف کردن برده. [۷]
برده تدبیر شده پس از مرگ مولا از ثلث مال او آزاد می‏شود و اگر ثلث مال کفاف قیمت او را نکند، مانند آنکه مولا جز برده، مال دیگری نداشته باشد، به مقدار ثلث مال از برده آزاد می‏شود. البتّه بنابر قول مشهور (که تعلیق آزادی برده بر مرگ غیر مولا را در تدبیر جایز و صحیح می‏دانند) اگر آن شخص در حیات مولا بمیرد، برده بدون لحاظ ثلث آزاد می‏شود. [۸]


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۳۴، ص۱۹۴-۱۹۵.    
۲. جواهر الکلام ج۳۴، ص۱۹۴-۱۹۵.    
۳. جواهر الکلام ج۳۴، ص۱۹۸-۲۰۰.    
۴. جواهر الکلام ج۳۴، ص۱۹۹.    
۵. جواهر الکلام ج۳۴، ص۲۰۲.    
۶. جواهر الکلام ج۳۴، ص۲۱۲.    
۷. جواهر الکلام ج۳۴، ص۲۲۱.    
۸. جواهر الکلام ج۳۴، ص۲۲۹-۲۳۱.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۴۱۹-۴۲۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | برده داری | فقه
جعبه‌ابزار