تخیل (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحاضر ساختن صورت چیزی در ذهن و یا پندار را تخیُّل می‌گویند و از تخیّل به معنای اوّل به مناسبت در باب صوم و حج سخن رفته است.


تخیل و استمناء

[ویرایش]

خارج کردن منی با قصد، به تخیّل صورتهای شهوت برانگیز از مصادیق استمناء به شمار رفته و موجب بطلان روزه و ثبوت کفاره خواهد بود.

استمناء محرم با تخیل

[ویرایش]

در حرمت استمناء بر مُحرم و موجب بودن آن برای کفاره، فرقی بین اسباب آن از قبیل ملاعبه و تخیل نیست.

تخیل صور شهوت انگیز

[ویرایش]

بنابر تصریح برخی، بر حرمت صرف تخیّل صور شهوت انگیز بدون قصد انزال، دلیلی وجود ندارد؛ هرچند ترک آن ـ به جهت بیم وقوع در گناه ـ بهتر است.
[۳] ارشاد السائل، ص۱۲۴.
پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۱۶، ص۲۹۳.    
۲. جواهر الکلام ج۱۸، ص۳۰۷.    
۳. ارشاد السائل، ص۱۲۴.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۴۰۴.    


رده‌های این صفحه : حج | روزه | فقه | مبطلات روزه | محرمات احرام
جعبه ابزار