تخوی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتخوّى به قرار دادن دستها بر زمین قبل از زانو ها، هنگام رفتن به سجده -تجافی –گفته می شود.


تخوی در فقه

[ویرایش]

عنوان یاد شده در باب صلات به کار رفته است.

حکم تخوی

[ویرایش]

تخوّى به معناى نخست براى مرد مستحب است.
پانویس

[ویرایش]
 
۱. المبسوط ج۱، ص۱۱۲.    
۲. المبسوط ج۱، ص۶۲۲.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۴۰۴.    


رده‌های این صفحه : سجده | فقه | نماز
جعبه ابزار