تخنث

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشبیه شدن مرد به زن در رفتار جنسی و یا مقابل تذکُّر را تَخَنُّث (تَأنُّث) می‌گویند و از آن به مناسبت در بابهای تجارت، نکاح و حدود سخن رفته است.


بیان لفظ تخنث

[ویرایش]

تخنّث آن است که میل جنسی مرد، همانند میل جنسی زن به مرد باشد. به چنین مردی «مُخَنَّث» گفته می‏شود.

حکم تخنث

[ویرایش]

شبیه شدن مرد به زن و فراخوانی مردان به سوی خود، عملی حرام است و پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله چنین مردی را لعنت کرده و در روایات به اخراج وی از مسجد و خانه‏ها امر، و از سلام کردن به وی و سخن گفتن با او نهی شده است.در روایاتِ وارد شده درباره مسخ شدگان آمده است: مردی که به صورت خرس مسخ شده کسی بوده که مردان را به سوی خود فرا می‏خوانده است.

آثار تخنّث

[ویرایش]

برای تخنّث آثاری ذکر شده است، که به این آثار اشاره می‌شود.

← کیفر در مخنث


مخنّث تعزیر می‏شود و در صورت اثبات ارتکاب عملِ موجب حد مانند لواط دادن، حد بر او جاری می‏شود. به نظر برخی قدما مردی که رفتار زنانه به خود گرفته و بین مردم به دعوت دیگران به سوی خود و لواط دادن مشهور است کشته می‏شود هرچند بر آن عمل، بینه و نیز اقرار به ارتکاب وجود نداشته باشد؛
لیکن دیگر فقها آن را نپذیرفته و حکم قتل را تنها در صورتی ثابت دانسته‏اند که برای حاکم به واسطه شهرت، علم به ارتکاب حاصل شود.

← ثبوت خیار عیب در برده مخنث


کسی که برده‌ای را خریده سپس متوجّه شده مخنّث است می‏تواند معامله را فسخ کند.

← جواز نظر مخنث به زن نامحرم


در اینکه مخنّث می‏تواند ـ همچون پیرمردی که به دلیل شدّت پیری، رغبتی به نکاح ندارد ـ به مواضعی از زن اجنبی که نگاه کردن به آنها تنها برای محارم جایز است، مانند گردن و موی سر، نگاه کند و در نتیجه برای زن پوشاندن آن مواضع از او واجب نباشد و یا برای او نیز همچون سایر مردان جایز نیست، اختلاف است. برخی قول نخست را احتمال داده‏اند؛ هرچند قول دوم را قوی دانسته‏اند.

← کراهت تزویج مخنث


زن دادن به مخنّث و ازدواج با او کراهت دارد.
[۱۱] العروة الوثقی ج۲،ص۷۹۹.


← جای ندادن مخنث در صف اوّل نماز


مخنّث از جمله کسانی است که سزاوار نیست در صف اوّل نماز جماعت جای داده شود.

← نسبت دادن تخنّث به کسی


کسی که دیگری را به تخنّث نسبت داده تعزیر می‏شود و چنانچه فهم عرف از این واژه، نسبت لواط باشد یا گوینده چنین مقصودی داشته باشد بر نسبت دهنده حدّ قذف جاری می‏گردد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجمع البحرین ج۱، ص۷۰۵.    
۲. المبسوط ج۴، ص۲۲۶.    
۳. وسائل الشیعة ج۲۰، ص۳۴۲.    
۴. وسائل الشیعة ج۱۲، ص۵۱.    
۵. وسائل الشیعة ج۲۴، ص۱۱۰.    
۶. الکافی فی الفقه، ص۴۰۹.    
۷. جواهر الکلام ۴۱، ص۳۷۸    
۸. الحدائق الناضرة ج۱۹، ص۱۱۲.    
۹. جامع المقاصد ج۱۲، ص۳۶.    
۱۰. جواهر الکلام ج۲۹، ص۹۶.    
۱۱. العروة الوثقی ج۲،ص۷۹۹.
۱۲. النهایة ج۱، ص۱۱۷.    
۱۳. المهذب ج۱، ص۷۹.    
۱۴. قواعد الاحکام ج۳، ص۵۴۹.    
۱۵. المهذب البارع ج۵، ص۷۰.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۴۰۲-۴۰۳.    


جعبه ابزار