تخصیص کتاب به سنت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتخصیص کتاب به سنت به خارج کردن برخی مصادیق از حکم عام قرآنی به وسیله حدیث اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

هرگاه سنت معصوم علیه‌السّلام موجب تخصیص عام قرآنی شود، تخصیص کتاب به سنت محقق می‌شود، مثل تخصیص آیه : ﴿یُوصِیکُمُ اللهُ فِی اَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَیَیْنِ﴾، به حدیث متواتر : «القاتل لایرث شیئا».

جواز تخصیص

[ویرایش]

در جواز تخصیص کتاب به سنت قطعی اختلافی وجود ندارد، اما نسبت به تخصیص کتاب به سنت ظنی، اختلاف است.
[۱۰] فوائد الاصول، نائینی، محمد حسین، ج۱، ص۵۶۱.
[۱۱] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۲۷۴.
[۱۲] زحیلی، وهبه، الوجیز فی اصول الفقه، ص۱۹۸.
[۱۳] الوجیز فی اصول الفقه، زحیلی، وهبه، ص۲۰۲.
[۱۴] علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، مغنیه، محمد جواد، ص۱۹۰.
[۱۵] الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد،ج۳، ص۱۹۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۱۱.    
۲. محاضرات فی اصول الفقه، خویی، ابوالقاسم، ج۵، ص۳۰۹.    
۳. مبادی الوصول الی علم الاصول، علامه حلی، حسن بن یوسف، ص (۱۴۴-۱۴۱).    
۴. معالم الدین و ملاذ المجتهدین، صاحب معالم، حسن بن زین الدین، ص۱۴۰.    
۵. مفاتیح الاصول، مجاهد، محمد بن علی، ص۲۰۳.    
۶. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۱، ص۱۶۰.    
۷. اصول الاستنباط، حیدری، علی نقی، ص۱۶۱.    
۸. معارج الاصول، محقق حلی، جعفر بن حسن، ص۹۵.    
۹. معارج الاصول، محقق حلی، جعفر بن حسن، ص۱۷۰.    
۱۰. فوائد الاصول، نائینی، محمد حسین، ج۱، ص۵۶۱.
۱۱. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۲۷۴.
۱۲. زحیلی، وهبه، الوجیز فی اصول الفقه، ص۱۹۸.
۱۳. الوجیز فی اصول الفقه، زحیلی، وهبه، ص۲۰۲.
۱۴. علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، مغنیه، محمد جواد، ص۱۹۰.
۱۵. الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد،ج۳، ص۱۹۷.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۹۱، برگرفته از مقاله «تخصیص کتاب به سنت».    جعبه ابزار