تخصیص به مفهوم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتخصیص به مفهوم یعنی تخصیص عام به وسیله مفهوم دلیل خاص است.


تعریف

[ویرایش]

هرگاه میان عموم لفظی و مفهوم دلیل خاص تعارض باشد و مفهوم دلالت التزامی دلیل خاص ، موجب تخصیص عام گردد، به آن، تخصیص به مفهوم می‌گویند.

← مثال


مثل دلیل «الماء کله طاهر لا ینجسه الشیء» و دلیل «اذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه الشیء» که مفهوم مخالف دلیل دوم (اذا لم یبلغ الماء قدر کر ینجسه الشیء) با عموم لفظی دلیل اول تعارض داشته و آن را تخصیص می‌زند.
[۲] تهذیب الاصول، خمینی، روح الله، ج۱، ص۳۰۲
[۵] اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۲، ص۳۱۶.
[۶] تحریر المعالم، مشکینی، علی، ص۱۲۶.پانویس

[ویرایش]
 
۱. تهذیب الاصول، خمینی، روح الله، ج۱، ص۵۱۱.    
۲. تهذیب الاصول، خمینی، روح الله، ج۱، ص۳۰۲
۳. مناهج الوصول الی علم الاصول، خمینی، روح الله، ج۲، ص۲۹۷.    
۴. مناهج الوصول الی علم الاصول، خمینی، روح الله، ج۲، ص۲۹۹.    
۵. اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۲، ص۳۱۶.
۶. تحریر المعالم، مشکینی، علی، ص۱۲۶.
۷. معالم الدین و ملاذ المجتهدین، صاحب معالم، حسن بن زین الدین، ص (۱۴۰-۱۳۹).    
۸. قوانین الاصول، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ج۱، ص۳۰۴.    
۹. اصول الاستنباط، حیدری، علی نقی، ص۱۵۵.    
۱۰. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۱، ص۱۵۸.    
۱۱. دررالفوائد، حایری، عبد الکریم، ص۱۶۹.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۸۹، برگرفته از مقاله «تخصیص به مفهوم».    رده‌های این صفحه : اصطلاحات اصولی | اصول فقه | تخصیص | مفاهیم
جعبه ابزار