تحیت مهمان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله آیات مرتبط با تحیت مهمان معرفی می‌شوند.


تحیت بر میزبان

[ویرایش]

تحیت بر میزبان، هنگام ورود به خانه ، کاری پسندیده :
۱. «ولقد جآءت رسلنآ ابرهیم بالبشری قالوا سلـما قال سلـم فما لبث ان جآء بعجل حنیذ؛ فرستادگان ما ( فرشتگان ) برای ابراهیم بشارت آوردند؛ گفتند: سلام! (او نیز) گفت: سلام! و طولی نکشید که گوساله بریانی (برای آنها) آورد.»
۲. «ونبئهم عن ضیف ابرهیم • اذ دخلوا علیه فقالوا سلـما قال انا منکم وجلون؛ و به آنها از مهمانهای ابراهیم خبر ده! هنگامی که بر او وارد شدند و سلام کردند؛ (ابراهیم) گفت: ما از شما بیمناکیم!»
۳. «یـایها الذین ءامنوا لاتدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! در خانه‌هایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید؛ این برای شما بهتر است؛ شاید متذکّر شوید!»
۴. «... فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیة من عند الله مبـرکة طیبة کذلک یبین الله لکم الایـت لعلکم تعقلون؛ ... و هنگامی که داخل خانه‌ای شدید، بر خویشتن سلام کنید، سلام و تحیّتی از سوی خداوند ، سلامی پربرکت و پاکیزه! این گونه خداوند آیات را برای شما روشن می‌کند، باشد که بیندیشید!»
۵. «اذ دخلوا علیه فقالوا سلـما قال سلـم قوم منکرون؛ در آن زمان که بر او وارد شدند و گفتند: سلام بر تو! او گفت: سلام بر شما که جمعیّتی ناشناخته‌اید!»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. هود/سوره۱۱، آیه۶۹.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۹، ص۱۶۸.    
۳. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۰، ص۴۷۶.    
۴. حجر/سوره۱۵، آیه۵۱.    
۵. حجر/سوره۱۵، آیه۵۲.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۱، ص۹۸.    
۷. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۲، ص۲۶۶.    
۸. نور/سوره۲۴، آیه۲۷.    
۹. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۴، ص۴۲۷.    
۱۰. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۵، ص۱۵۳.    
۱۱. نور/سوره۲۴، آیه۶۱.    
۱۲. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۸، ص۲۷۴.    
۱۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۴، ص۵۵۲.    
۱۴. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۵، ص۲۲۹.    
۱۵. ذاریات/سوره۵۱، آیه۲۵.    
۱۶. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۸، ص۳۷۷.    
۱۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۲، ص۳۴۴.    
۱۸. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۸، ص۵۶۶.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۴۳۵، برگرفته از مقاله «تحیت مهمان»    


رده‌های این صفحه : تحیت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار