تحذیر (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتحذير به معنی برحذر داشتن است که چند نمونه از احکام آن بدین شرح است: موعظه واجب در خطبۀ نماز جمعه بايد حاوى سفارش به تقوا و طاعت الهى و تحذير از گناه باشد. اگر تیرانداز، كسى را كه به اشتباه تیر به او اصابت نموده است، قبل از تیراندازی تحذير كرده باشد و او نيز فرصت كافى براى ترك محل داشته است، ضامن نيست.


معنای تحذیر

[ویرایش]

تحذير به معنی برحذر داشتن است و از آن به مناسبت در بابهاى صلات، تجارت و دیات سخن گفته شده است.

احکام تحذیر

[ویرایش]

موعظه واجب در خطبۀ نماز جمعه بايد حاوى سفارش به تقوا و طاعت الهى و تحذير از گناه باشد.
اگر در جريان ارتباط مسلمانى با كسى بيم به خطر افتادن اخلاق، اعتقاد يا مال وى باشد، جهت آگاهى دادن به او و برحذر داشتن وى از ارتباط يادشده، غیبت آن شخص مشروع است، مانند آنكه مسلمانى بدون آگاهى نزد فردى بدعت‌گذار تحصيل علم كند.
[۲] التحفة السنية صفحه۳۲۴‌

اگر تیرانداز، كسى را كه به اشتباه تیر به او اصابت نموده است، قبل از تیراندازی تحذير كرده باشد و او نيز فرصت كافى براى ترك محل داشته است، ضامن نيست. ( قاعدۀ تحذیر)

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الروضة البهیة جلد۱ صفحه۶۵۹    
۲. التحفة السنية صفحه۳۲۴‌
۳. مسالک الافهام جلد۱۵ صفحه۳۴۲    
۴. الروضة البهیة جلد۱۰ صفحه۱۲۰    


منبع

[ویرایش]
کتاب فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام جلد۲ صفحه۳۶۹؛ تالیف شده توسط جمعى از پژوهشگران زير نظر سيد محمود هاشمى شاهرودى.


رده‌های این صفحه : دیات | فقه | نماز جمعه
جعبه ابزار