تجرید (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتجرید ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

کتاب‌ها
تجرید (احمد بهشتی)، نوشته آیت‌الله دکتر احمد بهشتی، ترجمه و شرح فارسی نمط هفتم از کتاب «الاشارات و التنبیهات» ابن سینا

معانی
تجرید (علوم قرآنی)، انتزاع شبیه از شیء دارای صفت خوب یا بد، برای مبالغه در آن وصف
تجرید (عرفان)، اصطلاحی در تصوف و عرفان، به معنای زدودن ماسوای حق (از جمله شوائب انانیّت) از سرّ سالک
تجرید (فلسفه)، اصطلاحی فلسفی در حوزۀ معرفت‌شناسی
تجرید (علم بدیع)، در لغت به معنی برهنه کردن و پیراستن، و در حوزه بلاغت، اصطلاحی مشترک در دانش بیان و در دانش بدیع


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار