تجدید

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز نو انجام دادن عمل را تجدید می‌گویند که از آن به مناسبت در بابهای مختلف فقهی نظیر طهارت، صوم، حج و نکاح سخن رفته است که به اهمّ مباحث و مسائل آن اشاره می‏شود.


حکم تجدید

[ویرایش]

حکو تجدید به واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح تقسیم می‏شود.

واجب

[ویرایش]

تجدید وضو بر مستحاضه قلیله و متوسطه برای هر نماز واجب است

حرام

[ویرایش]

اگر معابد اهل ذمه خراب شود بنابر قول برخی تجدید بنای آن حرام است؛ هرچند در صورت عدم خرابی، وجود معبد بلامانع باشد.

مستحب

[ویرایش]

کسی که وضو دارد تجدید آن برای هر نماز ـ اعم از فریضه و نافله ـ مستحب است؛لیکن در استحباب تجدید وضو افزون بر یک بار برای یک نماز و نیز در مشروعیت آن برای غیر نماز از دیگر غایات وضو همچون مسّ قرآن و ورود به مسجد، اختلاف است. برخی در فرض فاصله افتادن بین وضوی اوّل و دوم به زمان قابل اعتنا، قائل به مشروعیت تجدید افزون بر یک بار آن برای یک نماز شده‏اند. برخی بین صورت احتمال پیدایی حدث (از نواقض وضو) و عدم آن تفصیل داده،
در صورت اوّل تجدید را مطلقا جایز دانسته و در صورت دوم جایز ندانسته‏اند مگر با فاصله افتادن زمان معتنابه یا عملی همچون نماز بین وضوی اوّل و دوم.
[۶] العروة الوثقی(و حواشی) ج۱، ص۱۹۵.

استحباب تجدید در غسل، مورد اختلاف است.
[۹] العروة الوثقی ج۱، ص۱۹۵.


مکروه

[ویرایش]

تجدید قبر مندرس شده مکروه است مگر قبور شخصیتهای دینی و مذهبی ـ همچون معصومان علیهم السّلام بویژه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و خاندان پاک آن حضرت و نیز عالمان ربانی و صالحان ـ که تجدید قبورشان تعظیم شعائر دینی و تکریم مقام علم و تقوا به شمار می‏رود.
[۱۰] العروة الوثقی ج۱، ص۴۴۶.


مباح

[ویرایش]

تجدید بنای مسجدی که بدون استفاده مانده به منظور توسعه آن در صورت نیاز جایز است.
[۱۱] العروة الوثقی ج۱، ص۵۹۷-۵۹۸.


احکام تجدید

[ویرایش]


← تیمّم


کسی که به جهت عذری برای انجام دادن عبادت تیمّم کرده است با تمکّن از استعمال آب، تیمّمش باطل می‏شود؛ از این‏رو، چنانچه پس از تمکّن، فاقد آن شود باید دوباره تیمّم کند.

← نیّت روزه


روزه‏داری که در اثنای روزه، نیّت افطار کرده است در صورتی که پیش از افطار، نیّت روزه را تجدید کند بنابر نظر اکثر فقها بلکه مشهور، روزه‏اش صحیح است.

← تلبیه


کسی که با احرام حج اِفراد یا قران وارد مکه شده است پیش از وقوف به عرفات می‏تواند طواف انجام دهد؛ لیکن بنابر نظر برخی برای خارج شدن (تحلّل) از احرام به طواف، باید پس از هر طوافی تلبیه را تجدید کند. در مقابل، برخی تنها نیت بر خروج از احرام را کافی، و تجدید تلبیه پس از طواف و نماز آن را افضل دانسته‏اند.

← نکاح


تجدید عقد ازدواج ـ اعم از دائم و موقت ـ با زنی که پیش از این به عقد موقّت به همسری گرفته است پیش از اتمام مدّت عقد فعلی بنابر مشهور صحیح نیست مگر آنکه مدّت باقی مانده را بذل کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۳، ص۳۱۳.    
۲. جواهر الکلام ج۳، ص۳۱۹.    
۳. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۸۴.    
۴. مستند الشیعة ج۲، ص۳۷.    
۵. جواهر الکلام ج۱، ص۱۸.    
۶. العروة الوثقی(و حواشی) ج۱، ص۱۹۵.
۷. التنقیح(الطهارة) ج۴، ص۱۲.    
۸. جواهر الکلام ج۱، ص۱۸.    
۹. العروة الوثقی ج۱، ص۱۹۵.
۱۰. العروة الوثقی ج۱، ص۴۴۶.
۱۱. العروة الوثقی ج۱، ص۵۹۷-۵۹۸.
۱۲. جواهر الکلام ج۵، ص۲۶۳-۲۶۴.    
۱۳. جواهر الکلام ج۱۶، ص۲۱۴-۲۱۵.    
۱۴. جواهر الکلام ج۱۸، ص۶۴-۶۵.    
۱۵. جواهر الکلام ج۳۰، ص۲۰۲.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۳۵۵.    


رده‌های این صفحه : حج | روزه | طهارت | فقه | نکاح
جعبه ابزار