تثلیث (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، «تثلیث» است.


معنی تثلیث

[ویرایش]

تثليث از ريشه ثلث، در لغت به معناى سه‌انگارى و سه جزء قرار دادن‌ و در اصطلاح، اعتقاد به سه مبدأ و اقنومِ اب و ابن و روح القدس است، چنان‌كه مذهب تمامى طوايف مسیحیان (نسطوریه، ملکانیه، یعقوبیه) است.
مقصود از تثليث در اين عنوان، معناى اصطلاحى آن است و آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژگان «ثالث ثلاثه» و «ثلاثه» استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

اجتناب از تثلیث (قرآن)، استغفار از تثلیث (قرآن)، اصرار بر تثلیث (قرآن)، اعتقاد به تثلیث (قرآن)، بطلان تثلیث (قرآن)، تثلیث و اعتقاد به انبیاء (قرآن)، توبه از تثلیث (قرآن)، نهی از تثلیث (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۸۱.    
۲. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۳۵۳.    
۳. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۲۸۶.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۳۹۵، برگرفته از مقاله «تثلیث».    


رده‌های این صفحه : تثلیث | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار