تثلیث (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تثلیث (فقه)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در فقه به معنای بخش كردن، سه دانستن، سه بار انجام دادن و دارای کاربرد در ابواب مختلف فقهی
تثلیث (قرآن)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در قرآن با واژگان «ثالث ثلاثه» و «ثلاثه»
تثلیث (کلام اسلامی)، بررسی تثلیث از منظر کلام اسلامی
تثلیث (مسیحیت)، اصلی‌ترین اعتقاد مسیحی، به معنای پرستش خدا در سه اقنوم در پـدر، پسر و روح القدس


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار