تبیع (گوساله)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افگوساله یک ساله را تَبیع می‌گویند و از این عنوان در باب زکات و حج سخن رفته است.


بیان لفظ تبیع

[ویرایش]

تبیع، گوساله نر و تبیعه، گوساله ماده یک ساله است.
تبیع به مطلق گوساله ـ اعم از نر و ماده ـ نیز تعریف شده است.

تبیع در زکات

[ویرایش]

در هر سى رأس گاو ـ با تحقّق شرایط ـ یک تبیع یا تبیعه زکات داده مى‌شود. بنابر این در شصت رأس گاو، دو تبیع یا تبیعه، در نود رأس، سه تبیع یا تبیعه ـ و همین طور به بالا ـ پرداخت مى‌شود.

تبیع در حج

[ویرایش]

در قربانی حج، ثَنیّ کفایت مى‌کند. مشهور، ثنى را به تبیع تعریف کرده‌اند. مقابل مشهور برخى ثنى را به گاو دوساله تعریف کرده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۲۴.    
۲. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۱۵.    
۳. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۱۴-۱۱۵.    
۴. جواهر الکلام ج۱۹، ص۱۳۶-۱۳۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۳۴۵.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۳۴۵.    


رده‌های این صفحه : حج | زکات | فقه | واژه شناسی
جعبه ابزار