تا کردن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتا کردن به برگرداندن و روی هم قرار دادن لباس و مانند آن گفته می شود. از آن به مناسبت در باب صلاة یاد شده است.


تاکردن لباس

[ویرایش]

تا کردن لباس مستحب است.
[۱] کشف الغطاء،ج۳، ص۳۷.پانویس

[ویرایش]
 
۱. کشف الغطاء،ج۳، ص۳۷.
۲. وسائل الشیعة،ج۵، ص۱۰۷.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج‌۲، ص ۳۱۶.    


رده‌های این صفحه : فقه | نماز
جعبه ابزار