تام الخلقة

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتامّ الخلقه به معنای انسان یا حیوان سالم از جهت خلقت است. از این عنوان به مناسبت در باب هاى حج، صید و ذباحه و دیات سخن گفته شده است.


حکم تامّ الخلقه درحج

[ویرایش]

از شرایط قربانی در حج، تامّ الخلقه بودن آن است؛ بنابراین قربانى كور، لنگ، بى‌ شاخ یا شاخ شكسته، بى‌ دم، بى‌ گوش یا داراى گوش كوچك یا گوش بریده وغیر آن، كفایت نمى‌ كند.

حکم تام الخلقه درصید وذباحه

[ویرایش]

تذکیه جنین به تذكیه مادرش است، به شرط آنكه خلقت آن تمام باشد.

حکم تامّ الخلقه دردیات

[ویرایش]

جنین انسان كه به عمد، سقط شده اگر تامّ الخلقه باشد دیه‌اش قبل از دمیده شدن روح، صد مثقال شرعی طلا وبعد از آن، دیه کامل است كه بر عهده ی مباشر سقط، خواهد بود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. . جواهر الکلام،ج ۱۹، ص ۱۳۹    
۲. . جواهر الکلام،ج ۳۶، ص ۱۸۲    
۳. . جواهر الکلام،ج۳۶، ص ۱۸۴    
۴. . جواهر الکلام،ج ۴۳، ص ۳۵۶    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۳۱۷‌ تا۳۱۸    


رده‌های این صفحه : حج | دیات | صید و ذباحه | فقه
جعبه ابزار