تاج‌الدین حسین بن محمد صاعدی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتاج‌الدّین حسین بن شمس‌الدّین محمّد صاعدی، از دانشمندان و فضلای خاندان صاعدی در قرن دهم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

تاج‌الدّین حسین بن شمس‌الدّین محمّد صاعدی، از دانشمندان و فضلای شیعه در قرن دهم هجری است. وی، نزد شیخ منصور راست‌گو به تحصیل پرداخته،
[۱] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، احیاء الدّاثر، ص۲۵۷.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۶۸.
سپس سال‌ها در اصفهان به تدریس مشغول شده است. میرداماد، فیلسوف و عالم مشهور از شاگردان او است که استاد را با القاب فراوان ستوده است.
[۳] موسوی، سید علی، حکیم استرآباد میرداماد، ص۴۹.
از تاریخ وفات او اطّلاعی در دست نیست؛ امّا تا سال ۹۹۳ق در قید حیات بوده،
[۵] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست مرعشی، ج۲۶، ص۲۷۸.
و تألیفاتی از خود به‌جای گذاشته که از آن جمله است: حاشیه بر حاشیه بر شرح مختصر المنتهی که در ۹۷۷ق آن را تألیف کرده، و در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود.
[۶] آستان قدس رضوی، فهرست رضوی، ج۱۶، ص۱۲۵.
[۷] آستان قدس رضوی، فهرست رضوی، ج۱۶، ص۱۳۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، احیاء الدّاثر، ص۲۵۷.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۶۸.
۳. موسوی، سید علی، حکیم استرآباد میرداماد، ص۴۹.
۴. مطهری، مرتضی، خدمات متقابل اسلام و ایران، ص۵۸۳.    
۵. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست مرعشی، ج۲۶، ص۲۷۸.
۶. آستان قدس رضوی، فهرست رضوی، ج۱۶، ص۱۲۵.
۷. آستان قدس رضوی، فهرست رضوی، ج۱۶، ص۱۳۶.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۷۳.    


جعبه‌ابزار