تابوت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلمه (تابوت) به معنای صندوق است، و این کلمه بطوری که گفته‌اند صیغه فعلوت از ماده(توب)است، و توب به معنای رجوع است، (و به همین جهت برگشتن از راه شیطان به سوی خدا را توبه گفته‌اند) و اگر صندوق را تابوت گفته‌اند برای این است که صاحبش همواره و پی درپی به سراغ او می‌رود و به آن رجوع می‌کند.


معنای تابوت

[ویرایش]

تابوت، از ماده «توب» به معنای رجوع ، ظرفی است که در آن اشیا به ودیعت گذاشته می‌شود و همواره صاحبش به آن مراجعه می‌کند.

تابوت بنی اسرائیل

[ویرایش]

از مصادیق معروف آن تابوت بنی اسرائیل است و آن صندوق مقدسی بود بین بنی اسرائیل که در آن، اشیای مقدس و ارزشمند مانند نوشته‌های اصلی تورات ، زره و برخی وسایل شخصی موسی و هارون علیهما السلام نگهداری می‌شد و بنی اسرائیل آن را از اسباب خیر و سرافرازی و پیروزی بر دشمنان می‌دانستند؛ اما با عصیان بنی اسرائیل و توهین به آن، صندوق از میان آنان مفقود شد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف، ج۱، ص۲۹۳.    
۲. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج۱، ص۷۲.    
۳. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۲، ص۴۳۷.    
۴. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۱۴۳- ۱۴۴.    
۵. زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف، ج۱، ص۲۹۳.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۲۸۴، برگرفته از مقاله «تابوت».    


رده‌های این صفحه : تابوت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار