تأویل (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه تأویل ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تأویل (علوم قرآنی)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در علوم قرآنی، به‌معنای فاصله گرفتن از معنای ظاهری لفظ، به استناد دلیل و قرینه
تأویل (فقه)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در فقه، به‌معنای برگرداندن لفظ از معنای ظاهری‌اش
تأویل (حدیث)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در علوم حدیث، به‌معنای فاصله گرفتن از معنای ظاهری لفظ، به استناد دلیل و قرینه
تأویل (کلام)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در علم کلام، به‌معنای نقل و صَرف کلام از معنای ظاهر آن به معنایی محتمل به‌شرط موافقت با قرآن و سنت
تأویل (فلسفه)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در فلسفه، به‌معنای نقل و صَرف کلام از معنای ظاهر آن به معنایی محتمل
تأویل (عرفان)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در علوم قرآنی، به‌معنای تبرّی از تشبیه و تعطیل و تمسک به معنای باطنی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار