تأهل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاهلی کردن حیوان، صلاحیت یافتن برای چیزی و همچنین همسر گزیدن را تأهل می‌گویند.فهرست مندرجات

۱ - منبع

منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۳۲۴.    


رده‌های این صفحه : واژه شناسی
جعبه ابزار