بینه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبینه ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

قرآن
بینه (قرآن)، یکی از اسامی قرآن
سوره بینه، نود و هشتمین سوره قرآن کریم در ترتیب مصحف، پس از سوره قدر و پیش از سوره زلزال

کاربردهای دیگر
بینه (فقه)، واژه‌ای قرآنی و اصطلاحی فقهی
بینه (دلیل)، کلمه‌ای به کار رفته در قرآن کریم که در طول تاریخ نزد مسلمانان به اصطلاحی قرآنی و فقهی گراییده


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار