بیع نقد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبیع نقد معامله با کالا و بهای نقد است. به بیع نقد، بیع با شرط تعجیل ثمن، بیع بدون تاجیل ثمن، بیع حاضر به حاضر، بیع حالّ و بیع معجَّل نیز گفته می شود.


معنای بیع نقد

[ویرایش]

بیع نقد به معامله‌ای اطلاق می‌گردد که کالا و بهای آن (عوضین) مدّت ‌دار نیست؛ مقابل بیع نسیه و بیع سلف که در اوّلی، بها و در دومی، کالا مدّت‌دار است. از این عنوان در باب تجارت سخن رفته است.

موارد بیع نقد

[ویرایش]

بیع نقد از اقسام بیع است. معامله در دو مورد نقد خواهد بود:
۱.هنگام معامله برای تحویل کالا و بهای آن مدت ذکر نشود.
۲. شرط فوریت تحویل کالا و بهای آن بشود.

احکام بیع نقد

[ویرایش]

از شرایط صحت خرید و فروش طلا و نقره در برابر یکدیگر، نقد بودن معامله است (صرف). اگر کالا و بهای آن همجنس باشند ـ مانند گندم در برابر گندم ـ معامله تنها به‌گونه نقد، بدون فزونی یکی بر دیگری در وزن یا کیل، صحیح است

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۲۳، ص۹۸    
۲. جواهر الکلام، ج۲۴، ص۴ ۷    
۳. جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۴۰    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۲۰۳ - ۲۰۴    


رده‌های این صفحه : اقسام بیع | بیع | فقه | معاملات
جعبه ابزار