بیع تولیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبیع تولیه به داد و ستد کالایی براساس قیمت تمام شده‌ی آن برای فروشنده گفته می شود. از آن در باب تجارت سخن گفته شده است.


تعریف

[ویرایش]

بیع به لحاظ خبر دادن فروشنده از قیمت تمام شده برای او، اقسامی دارد که بیع تولیه یکی از آنها است.
بیع تولیه معامله‌ای است که فروشنده، خریدار را در جریان اصل پولی که بابت کالای مورد معامله پرداخته است قرار می‌دهد و آن را براساس قیمت تمام شده، همراه تمامی هزینه‌هایی که برای کالا کرده، مانند نقاشی و جابه‌جایی، می‌فروشد.

نوع شرایط بیع تولیه

[ویرایش]

شرایط بیع تولیه همان شرایط مطلق بیع است. ایجاب آن با لفظ «ولّیتک بالبیع» یا «بعتک» یا جز آن از الفاظی که بیانگر نقل و انتقال باشد، صحیح است.

حقّ خیار در صورت دروغ گفتن فروشنده

[ویرایش]

چنانچه پس از عقد، معلوم شود که فروشنده در مورد قیمت تمام شده، دروغ گفته است، خریدار، حقّ خیار دارد؛ بدین معنا که می‌تواند عقد را فسخ کند یا به قیمت تعیین شده‌ی هنگام عقد، ‌رضایت دهد؛ لیکن نمی‌تواند کالا را نزد خود نگه دارد و مقدار افزون بر قیمت تمام شده را که فروشنده خبر داده بود از قیمت کالا کم کرده و به فروشنده نپردازد.
[۵] مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۴۹.


حکم بیع تولیه

[ویرایش]

برخی از قائلان به حرمت فروختن کالای کیلی یا وزنی خریداری شده، قبل از قبض آن، بیع تولیه را از این حکم استثنا کرده و آن را نسبت به کالای مزبور پیش از قبض، جایز دانسته‌اند.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۲۰۱.    
۲. جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۲۲.    
۳. فقه الصادق، ج۱۸، ص۳۱۸.    
۴. الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۲۰۱- ۲۰۲.    
۵. مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۴۹.
۶. جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۶۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۱۷۶-۱۷۷.    


رده‌های این صفحه : اقسام بیع | بیع | فقه | معاملات
جعبه ابزار