بیع اشتراک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبیع اشتراک مانند بیع تولیت است.


فرق بیع اشتراک با بیع تولیت

[ویرایش]

با این تفاوت که بیع تنها در مورد قسمتی از کالا که قیمت آن اعلام شده، بدون سود و زیان صورت می‌گیرد و در واقع بایع با مشتری در آن کالا شریک می‌گردد.
[۱] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۹۴، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
[۲] زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۳، ص۴۳۷، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۳] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۷۰۳، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۹۴، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۲. زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۳، ص۴۳۷، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۳. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۷۰۳، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.


منابع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بیع»، شماره۲۴۸۸.    


رده‌های این صفحه : اقسام بیع | بیع | فقه | معاملات
جعبه ابزار