بیضاوی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبیضاوی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

بابا رکن‌الدین مسعود بن عبدالله بیضاوی شیرازی، عارف سالک و عابد زاهد، از عرفای بزرگ قرن هشتم هجری
عبدالله بن عمر بیضاوی شیرازی، قاضی، فقیه شافعی، مفسر و متکلم اشعری در سده‌های ۷ و ۸ ق/۱۳ و ۱۴م
بهروز بیضاوی، متخلّص به «بیضا» از شعرای معاصر اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار