بیداری اصحاب کهف از آیات خدا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از مصادیق آیات آفاقی، بیداری اصحاب کهف است . در این مقاله آیات مرتبط با آیه بودن بیداری اصحاب کهف معرفی می‌شوند.


آیه بودن سرگذشت اصحاب كهف

[ویرایش]

سرگذشت اصحاب كهف و بيدار شدن اصحاب کهف از خواب چندين ساله، امرى غيرعادى و از آیات خدا:

‌ام حسبت ان اصحب الکهف و الرقیم کانوا من ءایتنا عجبا فضربنا علی ءاذانهم فی الکهف سنین عددا ثم بعثنهم لنعلم أىّ الحزبين أحصى‌ لما لبثوا أمدا.آيا گمان كردى اصحاب كهف و رقيم از آيات عجيب ما بودند؟! ... ما (پرده خواب را) بر گوششان زديم و سالها در خواب فرو رفتند. سپس آنها را برانگيختيم تا آشكار گردد كداميك از آن دو گروه بهتر مدت خواب خود را حساب كرده‌اند. خورشید را مى‌ديدى كه به هنگام طلوع به ظرف راست (غار) آنها متمايل مى‌گردد، و به هنگام غروب بطرف چپ، و آنها در محل وسيعى از غار قرار داشتند، اين از آيات خدا است، هر كس را خدا هدایت كند، هدايت يافته واقعى او است، و هر كس را گمراه كند ولى و راهنمايى هرگز براى او نخواهى يافت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کهف/سوره۱۸، آیه۹.    
۲. کهف/سوره۱۸، آیه۱۱.    
۳. کهف/سوره۱۸، آیه۱۲.    
۴. کهف/سوره۱۸، آیه۱۷.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۳۵۲.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۳۶۷.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۴۲۹، برگرفته از مقاله «مصادیق آیات آفاقی (بیداری اصحاب کهف)».    
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳، ص۴۶۰، برگرفته از مقاله «قصه اصحاب کهف از آیات خدا».    


رده‌های این صفحه : آیات الهی | اصحاب کهف | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار