بیت العزة

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبیت العزة، نام مکانی در آسمان دنیا؛ محل نزول دفعی قرآن از لوح محفوظ در شب قدر است.


تعریف

[ویرایش]

«بیت العزة» بنا بر مفاد پاره‌ای از روایات مذکور در جوامع حدیثی اهل سنت، نام مکانی است در آسمان دنیا که قرآن در شب قدر از لوح محفوظ به آن تنزل یافت و به صورت متفرق و بخش بخش بر رسول گرامی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم نازل شد.

مشابه واژه بیت العزة

[ویرایش]

مشابه این تعبیر، تعبیر «بیت المعمور» در احادیث شیعی است. «بیت العزة» نامی است که در مبحث نزول قرآن بیشتر دیده می‌شود.
[۲] ابو شامه، عبد الرحمان بن اسماعیل، ۵۹۵ - ۶۶۵ق، المرشدالوجیزالی علوم تتعلق بالکتاب العزیز، ص۹.
[۳] معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۱، ص(۱۴۷-۱۴۸).
[۴] اسماعیل، محمدبکر، دراسات فی علوم القرآن، ص۲۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرقانی، محمد عبد العظیم، ۱۹۴۸- م، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج۱، ص(۴۵-۴۸).    
۲. ابو شامه، عبد الرحمان بن اسماعیل، ۵۹۵ - ۶۶۵ق، المرشدالوجیزالی علوم تتعلق بالکتاب العزیز، ص۹.
۳. معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۱، ص(۱۴۷-۱۴۸).
۴. اسماعیل، محمدبکر، دراسات فی علوم القرآن، ص۲۹.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «بیت العزة».    جعبه ابزار