بکیر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبکیر ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

بکیر بن اعین الشیبانی، از مشهورترین اصحاب امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام)
بکیر بن حر ریاحی، فرزند حر ریاحی و در برخی منابع از شهداء کربلا
بکیر بن حمران احمری، از لشکریان عمر بن سعد در واقعه کربلا
بکیر بن ماهان، از داعیان و مبلّغان بزرگ خاندان عبّاسی
بکیر بن وشاح، والی خراسان در آغاز خلافت عبدالملک بن مروان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار