بکر بن علی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوی یکی از فرزندان امام علی علیه السلام است.


آرامگاه

[ویرایش]

در قریه ذی ‌الکفل بر سر راه حله، بارگاهی است که بلندای گنبدش به نه متر می ‌رسد.
درباره نسب شخص مدفون در آن اختلاف است. گروهی احتمال داده ‌اند که وی همان ابوبکر بن علی علیه السلام است، که در واقعه کربلا زخمی شد و اسبش او را به این محل آورد و در آنجا از دنیا رفت و به خاک سپرده شد. ولی در سال ۱۳۱۳ ه. ق هنگام تعمیر بارگاه به قطعه سنگی برخورد کردند که بر روی قبر نصب شده و روی آن در سه سطر این عبارت به خط کوفی نوشته شده بود: «بکر بن علی بن ابی ‌طالب الهاشمی مات سنة ستین للهجرة النّبویة علی مهاجرها الثّنا.» سنگ هم اکنون نزد کلیددار بارگاه نگاهداری می‌ شود و گروهی از بزرگان دینی مانند شیخ محمّد آل حرزالدین و نوه ‌اش شیخ محمد حسین آن را دیده ‌اند.

حضور در واقعه کربلا

[ویرایش]

از آنجا که در آن نوشته تصریح شده است که وی در سال شصتم هجری از دنیا رفته و حادثه کربلا در سال ۶۱ بوده است، نمی ‌توان او را در زمره شهیدان کربلا به شمار آورد.
[۱] حرزالدین، محمد، مراقد المعارف، ج۱، ص۱۹۶.
با وجود این دایرة المعارف تشیع وی را از شهیدان کربلا قلمداد کرده است.
[۲] جعفری، محمدمهدی، دايرة المعارف تشیع، ج۱، ص۷۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حرزالدین، محمد، مراقد المعارف، ج۱، ص۱۹۶.
۲. جعفری، محمدمهدی، دايرة المعارف تشیع، ج۱، ص۷۲.


منبع

[ویرایش]

جمعی ازنویسندگان، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ص۱۱۳.    


جعبه ابزار