بهمن شارق بروجنی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبهمن «شارق» بروجنی از شعرای قرن چهاردهم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

بهمن شارق فرزند مهدی شارق بروجنی است. در سال ۱۳۱۰ خورشیدی در قصبه بروجن متولّد شده در مدارس جدید درس خوانده، گاهی اشعاری می‌سراید. از اشعار اوست:
کشته تیر تو افتاده است و تو جوئی، نجوئی ••••• کشتی و یک لحظه هم دیدی فغان باشد نباشد
[۱] مهدوی، سید مصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۲۶۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سید مصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۲۶۱.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۸۹-۱۹۰.    جعبه ابزار