بهشت نمازگزاران (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنمازگزاران در بهشت از روزی نیکو برخوردارند و مورد استقبال ملائکه قرار میگیرند.


برخورداری از روزی نیکو

[ویرایش]

نمازگزاران از روزی نیکو در بهشت برخوردار می شوند.
الذین یقیمون الصلوة ومما رزقنـهم ینفقون• اولـئک هم المؤمنون حقا لهم درجـت عند ربهم ومغفرة ورزق کریم.آنها که نماز را برپا می‌دارند؛ و از آنچه به آنها روزی داده‌ایم، انفاق می‌کنند. •(آری،) مؤمنان حقیقی آنها هستند؛ برای آنان درجاتی (مهم) نزد پروردگارشان است؛ و برای آنها، آمرزش و روزی بی‌نقص و عیب است.

← تعبیر به اقامه


تعبیر به اقامه نماز (به جاى خواندن نماز) اشاره به این است که نه تنها خودشان نماز مى خوانند بلکه کارى مى کنند که این رابطه محکم با پروردگار همچنان و در همه جا بر پا باشد، و تعبیر مما رزقناهم (از آنچه به آنها روزى داده ایم ) تعبیر وسیعى است که تمام سرمایه هاى مادى و معنوى را در بر مى گیرد، آنها نه تنها از اموالشان بلکه از علم و دانششان ، از هوش و فکرشان ، از موقعیت و نفوذشان و از تمام مواهبى که در اختیار دارند در راه بندگان خدا مضایقه نمى کنند.

سلام ملائکه به نمازگزاران

[ویرایش]

اقامه کنندگان نماز، مورد استقبال و سلام ملائکه در بهشت قرار می گیرند.
والذین صبروا ابتغآء وجه ربهم واقاموا الصلوة... • جنت عدن یدخلونها... والملـئکة یدخلون علیهم من کل باب• سلـم علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار.و آنها که بخاطر ذات (پاک) پروردگارشان شکیبایی می‌کنند؛ و نماز را برپا می‌دارند؛ و از آنچه به آنها روزی داده‌ایم، در پنهان و آشکار، انفاق می‌کنند؛ و با حسنات، سیئات را از میان می‌برند؛ پایان نیک سرای دیگر، از آن آنهاست... •(همان) باغهای جاویدان بهشتی که وارد آن می‌شوند؛ و همچنین پدران و همسران و فرزندان صالح آنها؛ و فرشتگان از هر دری بر آنان وارد می‌گردند... •(و به آنان می‌گویند:) سلام بر شما بخاطر صبر و استقامتتان! چه نیکوست سرانجام آن سرا (ی جاویدان)! .((ششمین )) برنامه آنها این است که ((آنها نماز را بر پا میدارند)) (و اقاموا الصلوة ).
گر چه اقامه نماز یکى از مصادیق وفاء بعهد الله ، و حتى مصداق زنده اى براى حفظ پیوندهاى الهى و از یک نظر از مصادیق صبر و استقامت است ، ولى از آنجا که این مفاهیم کلى پاره اى از مصداقهاى بسیار مهم دارد که در سرنوشت انسان فوق العاده مؤ ثر است ، در این جمله و جمله هاى بعد روى آنها انگشت گذارده شده .
چه چیز مهمتر از این است که انسان هر صبح و شام رابطه و پیوند خود را با خدا تجدید کند، با او به راز و نیاز بر خیزد و بیاد عظمت او و مسئولیتهاى خویش بیفتد، و در پرتو این کار، گرد و غبار و زنگار گناه را از دل و جان بشوید، و با پیوستن قطره وجود خود به اقیانوس بیکران هستى حق ، مایه بگیرد، آرى نماز همه این برکات و آثار را دارد.

اکرام نمازگزاران

[ویرایش]

نمازگزاران در بهشت مورد اکرام و احترام واقع می شوند.
والذین هم علی صلاتهم یحافظون• اولـئک فی جنت مکرمون.و آنها که بر نماز مواظبت دارند، •و آنها که بر نماز مواظبت دارند،

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انفال/سوره۸، آیه۳.    
۲. انفال/سوره۸، آیه۴.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۷، ص۸۹.    
۴. رعد/سوره۱۳، آیه۲۲ - ۲۴.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۰، ص۱۸۹.    
۶. معارج/سوره۷۰، آیه۳۴.    
۷. معارج/سوره۷۰، آیه۳۵.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۵۱۴، برگرفته از مقاله «بهشت نمازگزاران»    


رده‌های این صفحه : بهشت | موضوعات قرآنی | نماز
جعبه ابزار