بهشت متوکلان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند برای متوکلین و کسانیکه بر خدا توکل می کنند بهشت را تضمین کرده است.


متوکلان

[ویرایش]

بهشت از سوی خدا، برای توکل کنندگان تضمین شده است همانطوری که در قرآن هم به این موضوع اشاره شده است در آنجا که خداوند می فرماید:
انما المؤمنون... وعلی ربهم یتوکلون• ... لهم درجـت عند ربهم و مغفرة و رزق کریم. مؤمنان ، تنها کسانی هستند که هرگاه نام خدا برده شود، دلهاشان ترسان میگردد؛ و هنگامی که آیات او بر آنها خوانده می‌شود، ایمانشان فزونتر می‌گردد؛ و تنها بر پروردگارشان توکل دارند.•(آری،) مؤمنان حقیقی آنها هستند؛ برای آنان درجاتی (مهم) نزد پروردگارشان است؛ و برای آنها، آمرزش و روزی بی‌نقص و عیب است. .پنج صفت ویژه مؤ منان:سومین صفت بارز آنها این است که تنها بر پروردگار خویش تکیه و توکل مى کنند (و على ربهم یتوکلون ).
افق فکر آنها آنچنان بلند است که از تکیه کردن بر مخلوقات ضعیف و ناتوان هر قدر هم به ظاهر عظمت داشته باشند، ابا دارد، آنها آب را از سرچشمه مى گیرند و هر چه مى خواهند و مى طلبند، از اقیانوس بیکران عالم هستى ، از ذات پاک پروردگار مى خواهند، روحشان بزرگ و سطح فکرشان بلند، و تکیه - گاهشان تنها خدا است.سپس سه پاداش مهم آنها را بیان مى کند:
آنها درجات مهمى نزد پروردگارشان دارند (لهم درجات عند ربهم ).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انفال/سوره۸، آیه۲.    
۲. انفال/سوره۸، آیه۴.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۷، ص۸۷-۸۹.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۵۰۸، برگرفته از مقاله «بهشت متوکلان»    


رده‌های این صفحه : بهشت | توکل | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار