بهشت طالبان نسل صالح (قرآن)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند به آنان که از پروردگارشان خواهان فرزندان و نسل صالح هستند بشارت بهشت می دهد.


وعده بهشت

[ویرایش]

به طالبان نسل صالح از سوی خداوند وعده بهشت داده شده است.
•... اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین• اولـئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیـاتهم فی اصحـب الجنة وعد الصدق الذی کانوا یوعدون (و انسان را (نسبت) به پدر و مادرش به احسان سفارش كرديم مادرش با تحمل رنج به او باردار شد و با تحمل رنج او را به دنيا آورد و باربرداشتن و از شيرگرفتن او سى ماه است تا آنگاه كه به رشد كامل خود برسد و به چهل سال برسد مى‌گويد پروردگارا بر دلم بيفكن تا نعمتى را كه به من و به پدر و مادرم ارزانى داشته‌اى سپاس گويم و كار شايسته‌اى انجام دهم كه آن را خوش دارى و فرزندانم را برايم شايسته گردان در حقیقت من به درگاه تو توبه آوردم و من از فرمان‌پذيرانم •اينانند كسانى كه بهترين آنچه را انجام داده‌اند از ايشان خواهيم پذيرفت و از بديهايشان درخواهيم گذشت در (زمره) بهشتيانند (همان) وعده راستى كه بدانان وعده داده مى‌شده است.)

فرزند صالح

[ویرایش]

«و بالاخره، در سومین تقاضایش عرض می‌کند: «خداوندا! صلاح و درستکاری را در فرزندان و دودمان من، تداوم بخش» «و اصلح لی فی ذریتی».
تعبیر به «لی» (برای من)، ضمنا اشاره به این است که صلاح و نیکی فرزندان من چنان باشد، که نتائجش عائد من نیز بشود.
و تعبیر «فی ذریتی» (در فرزندان من) به طور مطلق، اشاره به تداوم صلاح و نیکوکاری در تمام دودمان او است.»
« ((و اصلح لی فی ذریتی)) اصلاح در ذریه به این معنا است که صلاح را در ایشان ایجاد کند و چون این ایجاد از ناحیه خداست، معنایش این می‌شود که ذریه را موفق به عمل صالح سازد، و این اعمال صالح کار دلهایشان را به صلاح بکشاند. و اگر کلمه اصلاح را مقید کرد به قید ((لی)) و گفت ((ذریه‌ام را برای من اصلاح کن)) برای این است که بفهماند اصلاحی درخواست می‌کند که خود او از اصلاح آنان بهره مند شود، یعنی ذریه او به وی احسان کنند، همانطور که او به پدر و مادرش احسان می‌کرد.
و خلاصه دعای این است که خدا شکر نعمتش و عمل صالح را به وی الهام کند، و او را نیکوکار به پدر و مادرش سازد، و ذریه اش را برای او چنان کند که او را برای پدر و مادرش کرده بود. »

پانویس

[ویرایش]
 
۱. احقاف/سوره۴۶، آیه۱۵.    
۲. احقاف/سوره۴۶، آیه۱۶.    
۳. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۹، ص۱۴۴.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۱، ص۳۴۵.    
۵. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۸، ص۳۰۸.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۵۰۷، برگرفته از مقاله «بهشت طالبان نسل صالح».    


رده‌های این صفحه : بهشت | موضوعات قرآنی
جعبه‌ابزار