بهشت صادقان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصادقین که با درستی و راستی زندگی می کنند و در عقیده ، گفتار و رفتارشان صادق است پاداش بهشت را ارمغان می گیرند.


صدق صادقین

[ویرایش]

خداوند بهشت را، برای صادقان و راستگویان ضمانت کرده است.
قال الله هـذا یوم ینفع الصدقین صدقهم لهم جنت تجری من تحتها الانهـر خــلدین فیهآ ابدا...(خدا فرمود اين روزى است كه راستگویان را راستى‌شان سود بخشد براى آنان باغهايى است كه از زير (درختان) آن نهرها روان است هميشه در آن جاودانند خدا از آنان خشنود است و آنان (نيز) از او خشنودند اين است رستگارى بزرگ.)
«این جمله در مقام امضاء و تصدیق گفته‌های عیسی بن مریم علیه‌السّلام است، البته نه به صراحت بلکه به طور کنایه . چون قرینه مقامیه مطلب را می‌رسانده و حاجتی به تصریح مسیح نبوده.
و مراد از ((صدق صادقین) ) صداقت ایشان است در دنیا نه در آخرت . به دلیل اینکه دنبال آن فرمود: ((لهم جنات تجری من تحتها الانهار...)) و روشن است که این جنات پاداشی است از طرف خدای تعالی در برابر صداقت شان در دنیا، و نفعی هم که فرمود عاید شان می‌شود همین جنات است.
برای اینکه صداقت در آخرت و همچنین سایر اعمال و احوال آدمی در آن روز پاداشی که اعمال دنیا دارد ندارد، چون در آخرت تکلیف نیست، و پاداش فرع تکلیف است، آخرت تنها جای حساب و پاداش و دنیا تنها جای عمل و تکلیف است چنانکه قرآن در این باره فرموده : ((یوم یقوم الحساب) ) و نیز فرموده : ((الیوم تجزون ما کنتم تعملون)) و نیز فرموده : ((انما هذه الحیوه الدنیا متاع و ان الاخره هی دارالقرار)) آنچه را که مسیح علیه‌السّلام از احوال خود در دنیا ذکر کرد هم عبارت بود از گفتارهایش و هم اعمالی که کرده، و معلوم است که تقریر و تصدیق خدای تعالی هم تصدیق قول اوست و هم فعل او. پس صادقانی در آخرت از صدق خود منتفع و جنات موعود به آنان داده می‌شود و همچنین راضی و مرضی و فائز به رستگاری عظیمند که هم در قول صادق باشند و هم در فعل.»

رستگارى بزرگ

[ویرایش]

تفسیر نمونه در این باب آورده است: «البته منظور از این جمله، صدق و راستی در گفتار و کردار در دنیا است، که در آخرت مفید واقع می‌شود، و گر نه صدق و راستی در آخرت که محل تکلیف نیست فایده‌ای نخواهد داشت.
به علاوه اوضاع آن روز چنان است که: هیچ کس نمی‌تواند جز راست بگوید، و حتی گناهکاران و خطاکاران، همگی به اعمال بد خویش اعتراف می‌کنند و به این ترتیب، در آن روز دروغگوئی وجود ندارد.
بنابراین، آنها که مسئولیت و رسالت خود را انجام دادند و جز راه صدق و درستی نپیمودند، مانند: مسیح علیه‌السّلام و پیروان راستین او، یا پیروان راستین سایر پیامبران که در این دنیا از در صدق وارد شدند، از کار خود بهره کافی خواهند برد.
ضمنا از این جمله، اجمالا استفاده می‌شود که: تمام نیکی‌ها را می‌توان در عنوان صدق و راستی خلاصه کرد...
صدق و راستى در عمل، و در روز رستاخیز تنها سرمايه صدق و راستى است كه به كار مى‌آيد، نه غير آن.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مائده/سوره۵، آیه۱۱۹.    
۲. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۳، ص۴۶۲.    
۳. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۶، ص۳۵۸.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۵، ص۱۷۵.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۵۰۶، برگرفته از مقاله «بهشت صادقان».    


رده‌های این صفحه : بهشت | راستگویی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار