بهشت اطاعت کنندگان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند در آیات مختلف قرآن مجید ، آنان را که از خدا و رسولان الهی پیروی و فرمانبری کرده اند مستحق جایگاه بهشت دانسته است.


همنشین انبیا

[ویرایش]

آن بندگان که از خدا و رسول او، اطاعت نموده اند از همنشینان انبیا ، صدیقان، شهدا و صالحان در بهشت می باشند.
•ومن یطع الله والرسول فاولـئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصـلحین...(و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند در زمره کسانی خواهند بود که خدا ایشان را گرامی داشته (یعنی) با پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگانند و آنان چه نیکو همدمانند.)
در تفسیر المیزان آمده است: «در این آیه بین خدا و رسول او در این وعده حسن جمع شده، فرموده کسی که خدا و رسول را اطاعت کند چنین و چنان خواهد شد، با این که آیات قبل تنها متعرض اطاعت رسول و تسلیم شدن در برابر حکم و قضای آن جناب بود و این بدان جهت است که بین این دو آیه یعنی آیه مورد بحث و آیه : ((لا یؤ منون حتی یحکموک...)) نامی از خدای تعالی به میان آمده بود آنجا که فرمود: ((و لو انا کتبنا علیهم...)) لذا خواست بفهماند اطاعت رسول کردن بدان جهت واجب شده که خدا به آن امر فرموده، پس اطاعت واجب شده اطاعت خدا و رسول هر دو است، از سوی دیگر در آغاز آیات نیز گفتار با جمله : ((اطیعوا الله و اطیعوا الرسول...)) شروع شده بود، خواست تا آخر کلام به اول آن مرتبط شود...
جمله : ((و حسن اولئک رفیقا)) نیز خالی از اشاره به این معنا نیست و چون می‌فرماید: (این چهار طایفه رفقای آن طایفه‌اند، و از آن فهمیده می‌شود طایفه مورد بحث از آن چار طایفه نیستند، بلکه جدای از آنان، ولی رفیق با آنان هستند) و اما این که منظور از نعمت در جمله : ((انعم الله علیهم) ) چیست؟ در سابق گفتیم که منظور از آن نعمت ولایت است.
و اما این چهار طایفه یعنی نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین چه کسانیند، باید گفت : ما نمی‌توانیم بگوییم انبیا علیهم‌السّلام چگونه انسانهایی هستند، چون این طایفه آشنایان با وحی و آگاهان از اخبار غیبی هستند، و ما بیش از این از وضع آنان خبر نداریم، و نمی‌توانیم داشته باشیم، مگر از ناحیه آثاری که از خود به جای گذاشته‌اند.
و اما شهدا در سابق نیز گفته بودیم که این کلمه در قرآن کریم به معنای گواهان در اعمال است، و در هیچ جای قرآن که از ماده (ش ه د) کلمه‌ای به کار رفته به معنای کشته در معرکه جنگ نیامده، بلکه مراد از آن افرادی است که گواه بر اعمال مردمند، و مراد از صالحین کسانی است که شایستگی نعمت خدای را دارند... »

برخوردار از نعمات بهشت

[ویرایش]

اطاعت کنندگان از خداوند و سفرای الهی، از نعمتهای خداوند در بهشت برخوردار میشوند.
•ومن یطع الله والرسول فاولـئک مع الذین انعم الله علیهم...(و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند در زمره کسانی خواهند بود که خدا ایشان را گرامی داشته (یعنی) با پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگانند و آنان چه نیکو همدمانند.)

← دوستان بهشتى


«در این آیه، یکی دیگر از افتخارات کسانی که مطیع فرمان خدا و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم باشند، بیان شده، و در حقیقت ، امتیازاتی را که در آیات قبل گذشت، تکمیل می‌کند و آن همنشینی با کسانی است که خداوند، نعمت خود را بر آنها تمام کرده است، می‌فرماید:
«کسی که مطیع خدا و رسول او باشد (در رستاخیز ) همنشین کسانی خواهد بود که خدا نعمت خود را بر آنان تمام کرده است» «و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم».
و همان طور که در سوره حمد ، بیان شده است، کسانی مشمول این نعمتند که همواره در جاده مستقیم گام برمی دارند و کوچک‌ترین انحراف و گمراهی ندارند.
آن گاه در توضیح این جمله و بیان کسانی که خداوند نعمت خویش را بر آنها تمام کرده است، به چهار طایفه اشاره می‌کند، که در واقع ارکان چهارگانه این موضوع هستند، یعنی «پیامبران، راستگویان ، شهیدان و صالحان و اینان رفیق‌های خوبی هستند» «من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا». »

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۶۹.    
۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القران، ترجمه موسوی همدانی، ج۴، ص۶۵۰-۶۵۲.    
۳. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، تفسیر الصافی، ج۱، ص۴۶۸.    
۴. نساء/سوره۴، آیه۶۹.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۳، ص۵۸۹.    
۶. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۳، ص۱۲۶.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۴۹۹، برگرفته از مقاله «بهشت اطاعت کنندگان».    


رده‌های این صفحه : اطاعت | بهشت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار