بهشتی شدن با عفت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحفظ عفت، که همان حفظ دامان از آلوده شدن به گناهان و زشتی ها است، از عوامل بهشتی شدن مؤمنان است.

فهرست مندرجات

۱ - عفت
       ۱.۱ - حفظ عفت
              ۱.۱.۱ - تفسیر
       ۱.۲ - حفظ فروج
              ۱.۲.۱ - کنترل غریزه جنسی
              ۱.۲.۲ - میهمان‌های خدا
۲ - پانویس
۳ - منبع

عفت

[ویرایش]

حفظ عفت، از عوامل بهشتی شدن است.

← حفظ عفت


والذین هم لفروجهم حـفظون «و آنها که دامان خود را (از آلوده شدن به بی عفتی) حفظ می‌ کنند.» اولـئک هم الورثون• الذین یرثون الفردوس هم فیها خــلدون. «(آری،) آنها وارثانند! (وارثانی) که بهشت برین را ارث می‌ برند، و جاودانه در آن خواهند ماند!»

←← تفسیر


"و الذین هم لفروجهم حافظون... هم العادون" کلمه "فروج" جمع فرج است- و به طوری که گفته ‌اند- به معنای عورت زن و مرد است، که مردم از بردن نام آنها شرم می‌ کنند. و حفظ فروج کنایه از اجتناب از مواقعه نامشروع است، از قبیل زنا و لواط و یا جمع شدن با حیوانات و امثال آن.

← حفظ فروج


والذین هم لفروجهم حـفظون «و آنها که دامان خویش را (از بی عفتی) حفظ می‌ کنند.» الا علی ازوجهم او ما ملکت‌ایمـنهم فانهم غیر ملومین «جز با همسران و کنیزان (که در حکم همسرند آمیزش ندارند)، چرا که در بهره گیری از اینها مورد سرزنش نخواهند بود!» اولـئک فی جنت مکرمون. «آنان در باغهای بهشتی (پذیرایی و) گرامی داشته می‌ شوند.»

←← کنترل غریزه جنسی


بدون شک غریزه جنسی از غرائز سرکش انسان، و سرچشمه بسیاری از گناهان است تا آنجا که بعضی معتقدند در تمام پرونده ‌های مهم جنایی اثری از این غریزه دیده می‌ شود، لذا کنترل و حفظ حدود آن از نشانه ‌های مهم تقوی است و به همین دلیل بعد از ذکر نماز و کمک به نیازمندان و ایمان به روز قیامت و ترس از عذاب الهی کنترل این غریزه ذکر شده است.
استثنایی که ذیل آن آمده نشان می‌ دهد که منطق اسلام هرگز این نیست که این غریزه به کلی محو و نابود شود و کسی مانند راهبان و کشیشان بر خلاف قانون خلقت گام بردارد که این عملی است غالبا غیر ممکن، و به فرض امکان غیر منطقی، و لذا رهبانها نیز نتوانستند این غریزه را از صحنه زندگی حذف کنند، و اگر به طور رسمی ازدواج نمی‌ کنند بسیاری از آنها چون به خلوت می‌ روند آن کار دیگر می‌ کنند! رسوایی‌هایی که از این رهگذر ببار آمده کم نیست مورخان مسیحی همچون "ویل دورانت" و غیر او پرده از روی آن برداشته ‌اند.

←← میهمان‌های خدا


کسانی که دارای این صفاتند در باغهای بهشت جای دارند و از هر نظر گرامی داشته می‌ شوند" (اولئک فی جنات مکرمون). چرا گرامی نباشند؟ در حالی که میهمان‌های خدا هستند، و خداوند قادر و رحمان تمام وسائل پذیرایی را برای آنها فراهم ساخته است، و در حقیقت این دو تعبیر ("جنات" و "مکرمون") اشاره به نعمتهای مادی و معنوی است که شامل حال این گروه است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۵.    
۲. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۰.    
۳. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۱.    
۴. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۵، ص۱۱.    
۵. معارج/سوره۷۰، آیه۲۹.    
۶. معارج/سوره۷۰، آیه۳۰.    
۷. معارج/سوره۷۰، آیه۳۵.    
۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۵، ص۳۶.    
۹. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۵، ص۴۰.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۵۵۱، برگرفته از مقاله «عفت».    


رده‌های این صفحه : بهشت | عفت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار