بهشتی شدن با حمد خدا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحامدان، کسانی هستند که حمد و سپاس نعمت‌های الهی را بجا می‌آورند و در برابر این صفت به پاداش بهشت نایل می‌شوند.


حمد خدا

[ویرایش]

حمد الهی، زمینه راه یافتن به بهشت الهی است.
ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم وامولهم بان لهم الجنة... «خداوند از مؤمنان، جانها و اموالشان را خریداری کرده، که (در برابرش) بهشت برای آنان باشد....» ... الحـمدون... وبشر المؤمنین. «.... سپاس گویان.... و بشارت ده به (اینچنین) مؤمنان!»

← تجارت بی نظیر


از آنجا که در آیات گذشته در‌باره متخلفان و جهاد سخن به میان آمد، در این دو آیه مقام والای مجاهدان با ایمان، با ذکر مثال جالبی، بیان شده است.
در این مثال خداوند خود را خریدار و مؤمنان را فروشنده معرفی کرده، و می‌ گوید "خداوند از مؤمنان جانها و اموالشان را خریداری می‌ کند، و در برابر این متاع، بهشت را به آنان می‌ دهد" (ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة) و از آنجا که در هر معامله در حقیقت "پنج رکن اساسی" وجود دارد که عبارتند از خریدار، فروشنده، متاع، قیمت و سند معامله، خداوند در این آیه به تمام این ارکان اشاره کرده است.
خودش را "خریدار" و مؤمنان را "فروشنده" و جانها و اموال را "متاع" و بهشت را "ثمن" (بها) برای این معامله قرار داده است.

← سپاس پروردگار


همانگونه که روش قرآن مجید است که در آیه ‌ای سخنی را به اجمال برگذار می‌ کند و در آیه بعد به شرح و توضیح آن می‌ پردازد، در دومین آیه مورد بحث مؤمنان را که فروشنده گان جان و مال به خدا هستند با نه صفت بارز معرفی می‌ کند. سومین صفت، آنها در برابر نعمتهای مادی و معنوی پروردگار سپاس می‌ گویند (الحامدون).

← حامدان


"التائبون العابدون الحامدون السائحون... " این جمله مؤمنین را به نیکوترین صفاتشان توصیف می‌ کند. و اینکه همه اوصاف ایشان را با صدای پیش آورده، برای این است که خبر آنها مبتدایی محذوف و تقدیر آن: "المؤمنون هم التائبون العابدون... " است، یعنی مؤمنین بخاطر اینکه از غیر خدا بسوی خدا بازگشت کردند تائبان، و چون او را می‌پرستند عابدان، و چون با زبان، حمد و سپاس او گویند حامدان، و چون با قدمهای خود از این معبد به آن معبد می‌ روند سائحان، و بخاطر رکوع و سجودشان راکعان و ساجدانند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. توبه/سوره۹، آیه۱۱۱.    
۲. توبه/سوره۹، آیه۱۱۲.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۸، ص۱۴۷.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۸، ص۱۵۱.    
۵. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۹، ص۵۳۹.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۵۴۹، برگرفته از مقاله «حمد خدا».    


رده‌های این صفحه : بهشت | شکر الهی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار