بهرام غلام عصام بن یزید جبّر اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبهرام، از غلامان عصام بن یزید جبّر بوده و در قرن دوم هجری می‌زیسته است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

بهرام، از غلامان عصام بن یزید جبّر بوده و در قرن دوم هجری می‌زیسته است. از سفیان ثوری حدیث نقل کرده است.
[۱] اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۳۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۳۷.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۸۳.    جعبه ابزار