بهداشت لباس (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند متعال در قرآن کریمش راجع به طهارت لباس نماز گزار هم تذکر فرموده اند که در ذیل به آن اشاره می رود.


ضرورت طهارت لباس

[ویرایش]

قرآن کریم در باب ضرورت پاک نگاه داشتن لباس و تطهیر آن از آلودگی می فرماید: «وثیابک فطهر» و لباست را پاک کن. (از امام صادق علیه‌السلام نقل شده است: «و ثیابک فطهر»، یعنی جامه خود را کوتاه کن تا به زمین کشیده نشود و آلوده نگردد. )

اصلاح عمل

[ویرایش]

بعضی از مفسرین گفته‌اند: این عبارت کنایه است از اصلاح عمل. و سخن این مفسر بی وجه نیست، برای اینکه عمل آدمی به منزله جامه‌ای است برای جان آدمی که حامل عقائد او است، چون ظاهر، عنوان و معرف باطن است، و در کلام عرب بسیار دیده می‌شود که از طهارت باطن و صلاح عمل به طهارت جامه کنایه می‌آورند.

تزکیه نفس

[ویرایش]

بعضی گفته‌اند: این تعبیر کنایه است از تزکیه نفس، و پاک نگه داشتن آن از لکه‌های گناهان و زشتی‌ها، بعضی دیگر گفته‌اند: مراد از پاک داشتن جامه کوتاه کردن آن است، تا از نجاست (های روی زمین) پاک بماند، چون وقتی دامن جامه بلند بود، به زمین می‌ساید، و ایمن از آلوده شدن به نجاست نمی‌ماند.

تطهیر از کفر و معاصی

[ویرایش]

بعضی دیگر گفته‌اند: منظور از تطهیر جامه، پاک نگه داشتن همسران از کفر و معاصی است، چون قرآن کریم فرموده : «هن لباس لکم» - آنها لباس شما هستند.

پاک کردن جامه از نجاسات

[ویرایش]

و بعضی گفته‌اند: منظور همان معنای ظاهری کلام، یعنی پاک کردن جامه از نجاسات برای نماز است. و اگر این معنا منظور باشد مناسب تر آن است که بگوییم : منظور از تکبیر برای پروردگار هم همان تکبیر نماز است، و در نتیجه دو آیه مورد بحث در صدد تشریع اصل نماز دوش به دوش و هم زمان با فرمان دعوت خواهد بود.

تشریع نمازهای واجب

[ویرایش]

ممکن است کسی ایراد کند - همچنان که کرده‌اند - که نزول این آیات در زمانی اتفاق افتاده که اصلا نماز واجب نشده بود؟ در پاسخ می‌گوییم : هر چند تشریع نمازهای واجب یومیه با این خصوصیاتی که امروز دارد در شب معراج اتفاق افتاده، و جمعا ده رکعت یعنی پنج تا دو رکعت بوده، و سپس هفت رکعت بر آن افزوده شده است، الا اینکه اصل نماز از همان اوائل بعثت تشریع شده بود، به شهادت اینکه در سوره علق اولین سوره‌ای که نازل شده و نیز در سوره مزمل در باره آن سخن رفته است. و علاوه بر آن، روایات هم بر این معنا دلالت دارد.

تخلق به اخلاق حمیده

[ویرایش]

بعضی دیگر گفته‌اند: مراد از تطهیر جامه‌ها تخلق به اخلاق حمیده و ملکات فاضله است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه، نور الثقلین، ج۵، ص۴۵۳.    
۲. مدثر/سوره۷۴، آیه۴.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۵، ص۲۱۲.    
۴. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، تفسیر الصافی، ج۵، ص۲۴۵.    
۵. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۱۰، ص۱۷۴.    
۶. سیوطی، عبدالرحمان بن ابی بکر، الدر المنثور، ج۸، ص۳۲۵.    
۷. بقره/سوره۲، آیه۱۸۷.    
۸. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۲۰، ص۱۲۶.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۴۶۴، برگرفته از مقاله «بهداشت لباس».    


رده‌های این صفحه : بهداشت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار