بهبهانی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



بهبهانی ممکن است اسم برای اشخاص و شخصیت‌های ذیل بوده و یا عنوان برای خاندا‌ن‌نهای ذیل باشد:

خاندان بهبهانی، یکی از خاندان‌های عالم پرور، نیک سیرت و مجاهد

وحید بهبهانی، مـحمد باقر بن محمد اکمل بهبهانی، معروف به وحید بهبهانی از علمای بزرگ شیعه
آقااحمد بهبهانی، عالم شیعی سده سیزدهم، و یکی از چهره های برجسته خاندان وحید بهبهانی
آقامحمدعلی بهبهانی، معروف به کرمانشاهی، فقیه، اصولی و رجالی متنفّذ شیعه در قرن دوازدهم و سیزدهم
محمود بهبهانی کرمانشاهی، از علمای شیعه در قرن سیزدهم هجری قمری
سیدابراهیم بهبهانی، از فقها و فعالان سیاسی ایران در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری
سیدحسین بهبهانی، از عالمان و فقیهان شیعه در قرن سیزدهم ق
سیدعبدالله بهبهانی، یکی از چهره‌های مشهور و درخشان خاندان بهبهانی
سیدعلی موسوی بهبهانی، از فقیهان برجسته قرن چهاردهم هجری قمری
سیدمحمد بهبهانی، مجتهد پرنفوذ تهران و از فعّالان اجتماعی ـ سیاسی دوره پهلوی
سیداسماعیل بهبهانی‌، از فقیهان و مجتهدان طراز اول قرن سیزدهم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی




جعبه ابزار